Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2014 12:31 SP.0050.2.519.2013 519.2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (...)
07.01.2014 14:42 SP.0050.2.518.2013 518.2013 w sprawie zatwierdzenia zaminy Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
07.01.2014 14:09 SP.0050.2.517.2013 517.2013 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.506.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
07.01.2014 14:08 SP.0050.2.516.2013 516.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z (...)
24.12.2013 13:43 SP.0050.2.515.2013 515.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
24.12.2013 13:39 SP.0050.2.514.2013 514.2013 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
24.12.2013 13:38 SP.0050.2.513.2013 513.2013 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii"
24.12.2013 13:36 SP.0050.2.512.2013 512.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul. Ratowników nr 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
24.12.2013 13:35 SP.0050.2.511.2013 511.2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2014 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez (...)
24.12.2013 13:34 SP.0050.2.510.2013 510.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego 32 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
24.12.2013 13:33 SP.0050.2.509.2013 509.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
24.12.2013 13:32 SP.0050.2.508.2013 508.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Jarzębinowej 3E w Rudzie Śląskiej – Wirku
24.12.2013 13:31 SP.0050.2.507.2013 507.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 02 usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 2B w Rudzie Śląskiej – Halembie
24.12.2013 13:27 SP.0050.2.506.2013 506.2013 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.503.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
24.12.2013 13:25 SP.0050.2.505.2013 505.2013 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.176.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia (...)
19.12.2013 17:23 SP.0050.2.504.2013 504.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości (...)
19.12.2013 17:21 SP.0050.2.503.2013 503.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 (...)
19.12.2013 17:19 SP.0050.2.502.2013 502.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.489.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
19.12.2013 17:18 SP.0050.2.501.2013 501.2013 w sprawie ustalenia jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
19.12.2013 17:16 SP.0050.2.500.2013 500.2013 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Ruda Śląska od MBK Nieruchomości Sp. z o.o. prawa własności gruntu zajętego pod drogę dojazdową zbierająco-rozprowadzającą dla obsługi terenów (...)
19.12.2013 17:15 SP.0050.2.498.2013 498.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska”
19.12.2013 17:15 SP.0050.2.499.2013 499.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
19.12.2013 17:14 SP.0050.2.497.2013 497.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przycinkę drzew na terenie miasta Ruda Śląska”
19.12.2013 17:12 SP.0050.2.496.2013 496.2013 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 8400 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 8405 ciągu ulic Piastowskiej – Wolności, (...)
16.12.2013 09:49 SP.0050.2.495.2013 495.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz (...)
16.12.2013 09:48 SP.0050.2.494.2013 494.2013 w sprawie określenia szczegółowych zasad wydawania Rudzkiej Karty Rodziny 3+
16.12.2013 09:47 SP.0050.2.493.2013 493.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 37 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
16.12.2013 09:46 SP.0050.2.492.2013 492.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2014 roku z zakresu profilaktyki alkoholowej
16.12.2013 09:44 SP.0050.2.491.2013 491.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla (...)
16.12.2013 09:43 SP.0050.2.490.2013 490.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla (...)
16.12.2013 09:41 SP.0050.2.489.2013 489.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności (...)
16.12.2013 09:34 SP.0050.2.488.2013 488.2013 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.163.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013(...)
16.12.2013 09:33 SP.0050.2.487.2013 487.2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
16.12.2013 09:31 SP.0050.2.486.2013 486.2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
16.12.2013 09:30 SP.0050.2.485.2013 485.2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
16.12.2013 09:28 SP.0050.2.484.2013 484.2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
16.12.2013 09:27 SP.0050.2.483.2013 483.2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
16.12.2013 09:06 SP.0050.2.482.2013 482.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu (...)"