Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2014 14:33 SP.0050.3.520.2013 520.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
07.01.2014 14:32 SP.0050.3.519.2013 519.2013 w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.01.2014 14:31 SP.0050.3.518.2013 518.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.01.2014 14:30 SP.0050.3.517.2013 517.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2014 14:29 SP.0050.3.516.2013 516.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2014 14:28 SP.0050.3.515.2013 515.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.01.2014 14:26 SP.0050.3.514.2013 514.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.01.2014 14:25 SP.0050.3.513.2013 513.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.01.2014 14:24 SP.0050.3.512.2013 512.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
07.01.2014 14:23 SP.0050.3.511.2013 511.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2014 14:22 SP.0050.3.510.2013 510.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2014 14:21 SP.0050.3.509.2013 509.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.01.2014 14:20 SP.0050.3.508.2013 508.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2014 14:18 SP.0050.3.507.2013 507.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
07.01.2014 14:15 SP.0050.3.506.2013 506.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2013 10:40 SP.0050.3.505.2013 505.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.231.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
31.12.2013 10:39 SP.0050.3.504.2013 504.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2013 09:14 SP.0050.3.503.2013 503.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie.
31.12.2013 09:13 SP.0050.3.502.2013 502.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2013 09:12 SP.0050.3.501.2013 501.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2013 09:11 SP.0050.3.500.2013 500.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2013 09:09 SP.0050.3.499.2013 499.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2013 09:08 SP.0050.3.498.2013 498.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.12.2013 09:07 SP.0050.3.497.2013 497.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
31.12.2013 09:05 SP.0050.3.496.2013 496.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 09:02 SP.0050.3.495.2013 495.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.12.2013 09:00 SP.0050.3.494.2013 494.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 08:59 SP.0050.3.493.2013 493.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 08:58 SP.0050.3.492.2013 492.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 08:56 SP.0050.3.491.2013 491.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 08:55 SP.0050.3.490.2013 490.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2013 08:54 SP.0050.3.489.2013 489.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2013 08:50 SP.0050.3.488.2013 488.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2013 08:42 SP.0050.3.487.2013 487.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 08:37 SP.0050.3.486.2013 486.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 08:36 SP.0050.3.485.2013 485.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2013 08:34 SP.0050.3.484.2013 484.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
31.12.2013 08:33 SP.0050.3.483.2013 483.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2044 oraz uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na (...)
23.12.2013 09:16 SP.0050.3.482.2013 482.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez (...)
23.12.2013 09:14 SP.0050.3.481.2013 481.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
23.12.2013 09:12 SP.0050.3.480.2013 480.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
23.12.2013 09:11 SP.0050.3.479.2013 479.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2013 09:10 SP.0050.3.478.2013 478.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
23.12.2013 09:09 SP.0050.3.477.2013 477.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
23.12.2013 09:08 SP.0050.3.476.2013 476.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
23.12.2013 09:07 SP.0050.3.475.2013 475.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
23.12.2013 09:06 SP.0050.3.474.2013 474.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2013 09:05 SP.0050.3.473.2013 473.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
19.12.2013 17:52 SP.0050.3.472.2013 472.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.12.2013 17:51 SP.0050.3.471.2013 471.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 następna