Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2014 10:53 PR.0003.188.2014 Interpelacja Nr PR.0003.188.2014 w sprawie utwardzenia drogi i wyznaczenia miejsc parkingowych przy Miejskim Przedszkolu Nr 37.
14.11.2014 10:48 PR.0003.187.2014 Interpelacja Nr PR.0003.187.2014 w sprawie zasad dofinansowania kosztów inwestycji zw. ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne.
14.11.2014 10:46 PR.0003.186.2014 Interpelacja Nr PR.0003.186.2014 w sprawie remontu przejścia dla pieszych, w tym podjazdu dla wózków.
14.11.2014 10:44 PR.0003.185.2014 Interpelacja Nr PR.0003.185.2014 w sprawie sposobu zarządzania Spółką Aquadrom.
14.11.2014 10:42 PR.0003.184.2014 Interpelacja Nr PR.0003.184.2014 w sprawie zabudowania czujnika ruchy przy izbie przyjęć w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
14.11.2014 10:38 PR.0003.183.2014 Interpelacja Nr PR.0003.183.2014 w sprawie punktu bibliotecznego na osiedlu Powstańców Śląskich w Orzegowie.
14.11.2014 10:35 PR.0003.182.2014 Interpelacja Nr PR.0003.182.2014 w sprawie: ośrodka Burloch, placu zabaw oraz lustra ulicznego.
14.11.2014 10:33 PR.0003.181.2014 Interpelacja Nr PR.0003.181.2014 w sprawie wyników ankiety dot. ul. Bobreckiej.
31.10.2014 11:52 PR.0003.180.2014 Interpelacja Nr PR.0003.180.2014 w sprawie nasilenia kontroli drogowej w obrębie skrzyżowania ulic: Gwarecka, Korfantego.
31.10.2014 11:42 PR.0003,.179.2014 Interpelacja Nr PR.0003.179.2014 w sprawie dostarczenia informacji dotyczących budowy oraz remontów obiektów sportowych.
31.10.2014 11:39 PR.0003.178.2014 Interpelacja Nr PR.0003.178.2014 w sprawie ustawienia latarni - instalacja oświetlenia.
28.10.2014 08:52 PR.0003.177.2014 Interpelacja Nr PR.0003.177.2014 w sprawie prześwietlenia drzew przed budynkiem przy ul. 11 Listopada 10.
23.10.2014 12:36 PR.0003.176.2014 Interpelacja Nr PR.0003.176.2014 w sprawie czyszczenia ul. Bytomskiej.
23.10.2014 12:34 PR.0003.175.2014 Interpelacja Nr PR.0003.175.2014 w sprawie ankiety w Orzegowie dot. ul. Bobreckiej.
22.10.2014 13:16 PR.0003.174.2014 Interpelacja Nr PR.0003.174.2014 w sprawie wycięcia drzew.
16.10.2014 16:13 PR.0003.173.2014 Interpelacja Nr PR.0003.173.2014 w sprawie bezpłatnej linii autobusowej w dniu 1 listopada 2014 roku.
16.10.2014 16:12 PR.0003.172.2014 Interpelacja Nr PR.0003.172.2014 w sprawie budżetu obywatelskiego.
16.10.2014 16:09 PR.0003.171.2014 Interpelacja Nr PR.0003.171.2014 w sprawie ronda na skrzyżowaniu ulicy Wolności i Magazynowej.
16.10.2014 16:04 PR.0003.170.2014 Interpelacja Nr PR.0003.170.2014 w sprawie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wolności i Magazynowej.
16.10.2014 14:52 PR.0003.169.2014 Interpelacja Nr PR.0003.169.2014 w sprawie dokumentacji projektowej ulicy Piastowskiej.
14.10.2014 09:51 PR.0003.168.2014 Interpelacja Nr PR.0003.168.2014 w sprawie placu zabaw.
09.10.2014 12:53 PR.0003.167.2014 Interpelacja Nr PR.0003.167.2014 w sprawie budowy sklepu przy ul. Borowej.
09.10.2014 12:45 PR.0003.166.2014 Interpelacja Nr PR.0003.166.2014 w sprawie budowy parkingu przy ul. Leśnej.
09.10.2014 12:39 PR.0003.165.2014 Interpelacja Nr PR.0003.165.2014 w sprawie ponowienia interpelacji w sprawie zalewania dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 30 i Gimnazjum nr 3 od strony osiedla ul. Magnolii.
09.10.2014 12:35 PR.0003.164.2014 Interpelacja Nr PR.0003.164.2014 w sprawie źle wykonaneo remontu boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 30 i Gimnazjum Nr 3 w Rudzie Śl. 1.
09.10.2014 12:32 PR.0003.163.2014 Interpelacja Nr PR.0003.163.2014 w sprawie zagospodarowania terenu leżącego w kwadracie ul. Jankowskiego, ul. Maliszewskiego i działek ROD "Irys".
09.10.2014 12:15 PR.0003.162.2014 Interpelacja Nr PR.0003.162.2014 dot. zagospodarowania placówek oświatowych.
01.10.2014 14:49 PR.0003.161.2014 Interpelacja Nr PR.0003.161.2014 dot. inwestycji prowadzonych w Mieście.
01.10.2014 14:46 PR.0003.160.2014 Interpelacja Nr PR.0003.160.2014 w sprawie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy Mikołowskiej.
01.10.2014 14:42 PR.0003.159.2014 Interpelacja Nr PR.0003.159.2014 w sprawie porządku w parku przy ul. Astrów, Jaśminów i Różanej.
01.10.2014 14:40 PR.0003.158.2014 Interpelacja Nr PR.0003.158.2014 w sprawie prześwietlenia drzew przy boisku piłki plażowej przy ul. Słowiańskiej 2 w Rudzie Śląskiej 1.
01.10.2014 14:38 PR.0003.157.2014 Interpelacja Nr PR.0003.157.2014 w sprawie parkowania samochodów przy ulicy Janasa w Rudzie.
01.10.2014 14:35 PR.0003.156.2014 Interpelacja Nr PR.0003.156.2014 w sprawie drogi między budynkami ul. 1 Maja 318 - 326.
01.10.2014 14:29 PR.0003.155.2014 Interpelacja Nr PR.0003.155.2014 w sprawie utwardzenia wjazdu.
01.10.2014 14:17 PR.0003.154.2014 Interpelacja nr PR.0003.154.2014 w sprawie przycięcia drzew.
01.10.2014 14:08 PR.0003.153.2014 Interpelacja Nr PR.0003.153.2014 w sprawie naprawy kanalizacji deszczowej.
01.10.2014 14:02 PR.0003.152.2014 Interpelacja Nr PR.0003.152.2014 w sprawie utwardzenia nawierzchni ulicy Młyńskiej w Halembie.
01.10.2014 13:39 PR.0003.151.2014 Interpelacja Nr PR.0003.151.2014 dot. ogrodzenia parkingu - ponowienie interpelacji.
01.10.2014 13:04 PR.0003.150.2014 Interpelacja Nr PR.0003.150.2014 w sprawie rozważenia możliwości przeprowadzenia remontu chodnika w obrębie zabudowań przy ul. Objazdowej oraz Wojska Polskiego.
30.09.2014 15:46 PR.0003.149.2014 Interpelacja Nr PR.0003.149.2014 dot. środków na utrzymanie zieleni w mieście.
30.09.2014 15:42 PR.0003.148.2014 Interpelacja Nr PR.0003.148.2014 w sprawie rozważenia możliwości usunięcia tabliczki informującej o przeprowadzeniu odholowania samochodów.
30.09.2014 15:32 PR.0003.147.2014 Interpelacja Nr PR.0003.147.2014 w sprawie oznakowania ulicznego.
30.09.2014 15:27 PR.0003.146.2014 Interpelacja Nr PR.0003.146.2014 w sprawie wsparcia, jako właściciela Spółki Miejskiej dla działań na rzecz wszystkich klubów sportowych.
30.09.2014 15:22 PR.0003.145.2014 Interpelacja Nr PR.0003.145.2014 w sprawie znaku zakazu zatrzymywania/postoju przy ul. Czempiela.
30.09.2014 15:12 PR.0003.144.2014 Wniosek Nr PR.0003.144.2014 dot. podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy "Powstań Śląskich" części Drogowej Trasy Średnicowej.
30.09.2014 15:06 PR.0003.143.2014 Interpelacja Nr PR.0003.143.2014 w sprawie naprawy jezdni na ulicy Janasa.
30.09.2014 15:03 PR.0003.142.2014 Interpelacja Nr PR.0003.142.2014 w sprawie powstawania zalewiska na przystanku autobusowym Halemba - Most przy ul. Kłodnickiej.
30.09.2014 13:35 PR.0003.141.2014 Interpelacja Nr PR.0003.141.2014 w sprawie prawidłowego zamontowania figury przy ul. Solidarności.
30.09.2014 13:09 PR.0003.140.2014 Interpelacja Nr PR.0003.140.2014 w sprawie zabudowy lampy oświetleniowej
30.09.2014 12:16 PR.0003.139.2014 Interpelacja Nr PR.0003.139.2014 w sprawie skierowania istniejącej linii przewozowej typu busik przez Osiedle Paderewskiego w Rudzie Śląskiej 10.

1 2 3 4 następna