Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2014 09:27 SP.0050.2.100.2014 100.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. "Godne życie i umieranie"
04.03.2014 09:25 SP.0050.2.99.2014 99.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. "Godne życie i umieranie"
04.03.2014 09:24 SP.0050.2.98.2014 98.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowienia ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
04.03.2014 09:22 SP.0050.2.97.2014 97.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 1 Maja, na odcinku od ulicy (...)
04.03.2014 09:21 SP.0050.2.96.2014 96.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w 22 placówkach (...)
04.03.2014 09:19 SP.0050.2.95.2014 95.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Publikacja ogłoszeń promujących projekt pn. "Rudzki (...)
04.03.2014 09:18 SP.0050.2.94.2014 94.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie boiska sportowo - rekreacyjnego przy ul. Kłodnickiej
04.03.2014 09:16 SP.0050.2.93.2014 93.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia (...)
04.03.2014 09:15 SP.0050.2.92.2014 92.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Magazynowej nr 31 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
04.03.2014 09:13 SP.0050.2.91.2014 91.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 4, 4A, 4B w Rudzie Śląskiej - Halembie
04.03.2014 09:10 SP.0050.2.90.2014 90.2014 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 929/10000 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym (...)
04.03.2014 09:08 SP.0050.2.89.2014 89.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły (...)
04.03.2014 09:07 SP.0050.2.88.2014 88.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby (...)
03.03.2014 15:14 SP.0050.2.87.2014 87.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
03.03.2014 15:13 SP.0050.2.86.2014 86.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
03.03.2014 15:11 SP.0050.2.85.2014 85.2014 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących wyboru priorytetowych celów operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
03.03.2014 15:10 SP.0050.2.84.2014 84.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
03.03.2014 15:08 SP.0050.2.83.2014 83.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)".
03.03.2014 15:07 SP.0050.2.82.2014 82.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sadzenie drzew na terenie miasta Ruda Śląska”
03.03.2014 15:06 SP.0050.2.81.2014 81.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie rzutów garaży położonych w Rudzie Śląskiej”
03.03.2014 15:05 SP.0050.2.80.2014 80.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w (...)
03.03.2014 15:03 SP.0050.2.79.2014 79.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem (...)
26.02.2014 10:56 SP.0050.2.78.2014 78.2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania (...)
21.02.2014 15:04 SP.0050.2.77.2014 77.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tunkla”
21.02.2014 15:03 SP.0050.2.76.2014 76.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 (...)
21.02.2014 15:02 SP.0050.2.75.2014 75.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i wykonanie programu artystycznego pn.: (...)
21.02.2014 15:01 SP.0050.2.74.2014 74.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kłodnickiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z (...)
21.02.2014 15:00 SP.0050.2.73.2014 73.2014 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 2004/10000 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym (...)
21.02.2014 14:58 SP.0050.2.72.2014 72.2014 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 1997/10000 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym (...)
21.02.2014 14:57 SP.0050.2.71.2014 71.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
21.02.2014 14:56 SP.0050.2.70.2014 70.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty terenów gminnych niebędących drogami publicznymi (...)
21.02.2014 14:53 SP.0050.2.69.2014 69.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które (...)
13.02.2014 17:55 SP.0050.2.68.2014 68.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem (...)
13.02.2014 17:53 SP.0050.2.67.2014 67.2014 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
13.02.2014 17:52 SP.0050.2.66.2014 66.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości położone
13.02.2014 17:50 SP.0050.2.65.2014 65.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie i wdrożenie Publicznego Systemu Informacji (...)