Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2014 17:32 SP.0050.1.33.2014 33.2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
03.04.2014 11:01 SP.0050.1.32.2014 32.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Spraw Lokalowych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.04.2014 10:59 SP.0050.1.31.2014 31.2014 w sprawie rozwiązania zespołu do spraw kanalizacji deszczowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
18.03.2014 13:44 SP.0050.1.30.2014 30.2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
18.03.2014 13:43 SP.0050.1.29.2014 29.2014 w sprawie ustalenia procedury i zasad stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o (...)
18.03.2014 08:55 SP.0050.1.28.2014 28.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Spraw Obywatelskich przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.03.2014 08:53 SP.0050.1.27.2014 27.2014 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
18.03.2014 08:51 SP.0050.1.26.2014 26.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.03.2014 08:50 SP.0050.1.25.2014 25.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Dróg i Mostów przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.03.2014 08:41 SP.0050.1.24.2014 24.2014 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulami tajności "poufne" oraz "zastrzeżone", a także zakresu i warunków (...)
18.03.2014 08:36 SP.0050.1.23.2014 23.2014 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2014, w zamian za święta przypadające w dniach 3 maja oraz 1 listopada 2014 r.
13.03.2014 17:25 SP.0050.1.22.2014 22.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Referatu Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu (...)
13.03.2014 17:23 SP.0050.1.21.2014 21.2014 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej do (...)
13.03.2014 17:22 SP.0050.1.20.2014 20.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Markowi Wacławowi Judyckiemu
13.03.2014 17:21 SP.0050.1.19.2014 19.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Janowi Olchowikowi
13.03.2014 17:20 SP.0050.1.18.2014 18.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Barbarze Podgórskiej
13.03.2014 17:19 SP.0050.1.17.2014 17.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Krystynie Niestrój
13.03.2014 17:18 SP.0050.1.16.2014 16.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Małgorzacie Urbańczyk
13.03.2014 17:17 SP.0050.1.14.2014 14.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Irenie Krząkała
13.03.2014 17:17 SP.0050.1.15.2014 15.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Zygmuntowi Garba
13.03.2014 16:53 SP.0050.1.13.2014 13.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Joannie Bromowskiej
13.03.2014 16:52 SP.0050.1.12.2014 12.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Stefanowi Czerny