Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2014 13:49 SP.0050.2.183.2014 183.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"
02.05.2014 13:48 SP.0050.2.182.2014 182.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"
02.05.2014 13:47 SP.0050.2.181.2014 181.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Dni Profilaktyki"
02.05.2014 13:46 SP.0050.2.180.2014 180.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Dni Profilaktyki"
02.05.2014 13:45 SP.0050.2.179.2014 179.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
02.05.2014 13:44 SP.0050.2.178.2014 178.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
02.05.2014 13:43 SP.0050.2.177.2014 177.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
02.05.2014 13:42 SP.0050.2.176.2014 176.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
02.05.2014 13:40 SP.0050.2.175.2014 175.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
02.05.2014 13:39 SP.0050.2.174.2014 174.2014 w sprawie odwołania Pani Ireny Danch ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej
02.05.2014 13:37 SP.0050.2.173.2014 173.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgdonie z (...)
02.05.2014 13:32 SP.0050.2.172.2014 172.2014 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
29.04.2014 09:36 SP.0050.2.171.2014 171.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Świętochłowickiej"
29.04.2014 09:35 SP.0050.2.170.2014 170.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Górnośląskiej, na odcinku (...)
29.04.2014 09:34 SP.0050.2.169.2014 169.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingu przy ul. Brodzińskiego 1 - roboty budowlane"
29.04.2014 09:33 SP.0050.2.168.2014 168.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego przy ulicy (...)
29.04.2014 09:32 SP.0050.2.167.2014 167.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej (...)
29.04.2014 09:30 SP.0050.2.166.2014 166.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę przyszkolnych placów zabaw w ramach programu (...)
29.04.2014 09:28 SP.0050.2.165.2014 165.2014 w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki FIAT DOBLO o numerze rejestracyjnym SL 28467
24.04.2014 13:41 SP.0050.2.164.2014 164.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji (...)
24.04.2014 13:40 SP.0050.2.163.2014 163.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycinka drzew na terenie miasta Ruda Śląska"
24.04.2014 13:39 SP.0050.2.162.2014 162.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
24.04.2014 13:38 SP.0050.2.161.2014 161.2014 w sprawie przekazania Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej plotera HP DesignJet 800
24.04.2014 13:37 SP.0050.2.160.2014 160.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania (...)
24.04.2014 13:35 SP.0050.2.159.2014 159.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Wysokiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
23.04.2014 13:48 SP.0050.2.158.2014 158.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wakacje ze zdrowiem"
23.04.2014 13:47 SP.0050.2.157.2014 157.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wakacje ze zdrowiem"
23.04.2014 13:45 SP.0050.2.156.2014 156.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ochronę osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta przy (...)
23.04.2014 13:10 SP.0050.2.155.2014 155.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
23.04.2014 13:04 SP.0050.2.154.2014 154.2014 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
23.04.2014 12:59 SP.0050.2.153.2014 153.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie koszy przyulicznych na terenie miasta Ruda Śląska"
10.04.2014 15:27 SP.0050.2.152.2014 152.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających (...)
10.04.2014 15:23 SP.0050.2.151.2014 151.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom (...)
10.04.2014 15:22 SP.0050.2.150.2014 150.2014 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
10.04.2014 15:19 SP.0050.2.149.2014 149.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Wolności nr 94 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
10.04.2014 15:16 SP.0050.2.148.2014 148.2014 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. M. Ogińskiego w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
10.04.2014 15:15 SP.0050.2.147.2014 147.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
10.04.2014 15:14 SP.0050.2.146.2014 146.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych”
10.04.2014 15:12 SP.0050.2.145.2014 145.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „usługę napraw i bieżącą konserwację wiat przystankowych (...)
10.04.2014 15:11 SP.0050.2.144.2014 144.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa pasa drogowego ul. Wysokiej w Rudzie Śląskiej(...)
10.04.2014 15:10 SP.0050.2.143.2014 143.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie placu Jana Pawła II – Rynek Miejski”