Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2014 17:45 SP.0050.1.50.2014 50.2014 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
05.06.2014 17:44 SP.0050.1.49.2014 49.2014 w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
21.05.2014 11:42 SP.0050.1.48.2014 48.2014 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.05.2014 11:37 SP.0050.1.47.2014 47.2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.05.2014 11:34 SP.0050.1.46.2014 46.2014 w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter (...)
21.05.2014 11:26 SP.0050.1.45.2014 45.2014 w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
21.05.2014 11:20 SP.0050.1.44.2014 44.2014 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.57.2011 z 2 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w (...)
16.05.2014 12:34 SP.0050.1.43.2014 43.2014 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Janowi Mucha
15.05.2014 16:55 SP.0050.1.42.2014 42.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.42.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu (...)
07.05.2014 12:55 SP.0050.1.41.2014 41.2014 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.