Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2014 11:08 SP.0050.2.239.2014 239.2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
29.05.2014 11:06 SP.0050.2.238.2014 238.2014 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
29.05.2014 11:05 SP.0050.2.237.2014 237.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
29.05.2014 11:04 SP.0050.2.236.2014 236.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
29.05.2014 11:03 SP.0050.2.235.2014 235.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej
29.05.2014 11:02 SP.0050.2.234.2014 234.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
29.05.2014 11:00 SP.0050.2.233.2014 233.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli
29.05.2014 10:59 SP.0050.2.232.2014 232.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
29.05.2014 10:58 SP.0050.2.231.2014 231.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
29.05.2014 10:56 SP.0050.2.230.2014 230.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29.05.2014 10:55 SP.0050.2.229.2014 229.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
29.05.2014 10:53 SP.0050.2.228.2014 228.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
29.05.2014 10:33 SP.0050.2.227.2014 227.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
29.05.2014 10:31 SP.0050.2.226.2014 226.2014 w sprawie powołania Miejskiej Rady do Spraw Zdrowia
29.05.2014 10:30 SP.0050.2.225.2014 225.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.184.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
29.05.2014 10:25 SP.0050.2.224.2014 224.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawa materiałówbiurowych na potrzeby (...)
29.05.2014 10:24 SP.0050.2.223.2014 223.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynków Zespołu Szkół (...)
29.05.2014 10:22 SP.0050.2.222.2014 222.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Borowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
29.05.2014 10:21 SP.0050.2.221.2014 221.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
29.05.2014 10:20 SP.0050.2.220.2014 220.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta (...)
29.05.2014 10:15 SP.0050.2.219.2014 219.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
29.05.2014 10:14 SP.0050.2.218.2014 218.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa oprogramowania antywirusowego"
21.05.2014 13:57 SP.0050.2.217.2014 217.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych w Rudzie Śląskiej"
21.05.2014 13:56 SP.0050.2.216.2014 216.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia (...)
21.05.2014 13:54 SP.0050.2.215.2014 215.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy (...)
21.05.2014 13:53 SP.0050.2.214.2014 214.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
21.05.2014 13:52 SP.0050.2.213.2014 213.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat (...)
21.05.2014 13:23 SP.0050.2.212.2014 212.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
21.05.2014 12:59 SP.0050.2.211.2014 211.2014 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 26.03.2077 r. w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy (...)
21.05.2014 12:57 SP.0050.2.210.2014 210.2014 w sprawie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, w postaci służebności gruntowych, obciążających działki nr: 1773/109, 1772/100, 1768/100 i 1770/100 stanowiące współwłasność Gminy (...)
21.05.2014 12:48 SP.0050.2.209.2014 209.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu (...)
21.05.2014 12:47 SP.0050.2.208.2014 208.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ROWEREM PRZEZ MIASTO - trasy rowerowe na terenie miasta (...)
21.05.2014 12:44 SP.0050.2.207.2014 207.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
21.05.2014 12:15 SP.0050.2.206.2014 206.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Teren rekreacji "PARYŻ" osiedle Paryż przy ul. Jesnionowej
21.05.2014 12:14 SP.0050.2.205.2014 205.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa "Parku Aktywności - Stara Bykowina" ul. (...)
21.05.2014 12:13 SP.0050.2.204.2014 204.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na (...)
21.05.2014 12:12 SP.0050.2.203.2014 203.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
21.05.2014 12:10 SP.0050.2.202.2014 202.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodziezy i sportu ERASMUS+
21.05.2014 12:09 SP.0050.2.201.2014 201.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodziezy i sportu ERASMUS+
21.05.2014 12:07 SP.0050.2.200.2014 200.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodziezy i sportu ERASMUS+
15.05.2014 17:18 SP.0050.2.199.2014 199.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia miejsc publicznych"
15.05.2014 17:15 SP.0050.2.198.2014 198.2014 w sprawie przekazania wyposażenia zakupionego ze środków Urzędu Miasta Ruda Śląska dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy, Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Kawalca oraz Szkoły (...)
15.05.2014 17:07 SP.0050.2.197.2014 197.2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
15.05.2014 17:06 SP.0050.2.196.2014 196.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Kalinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
15.05.2014 17:05 SP.0050.2.195.2014 195.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda (...)
15.05.2014 17:03 SP.0050.2.194.2014 194.2014 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.138.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
15.05.2014 17:01 SP.0050.2.193.2014 193.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
13.05.2014 09:27 SP.0050.2.192.2014 192.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią terenową przy ul.(...)
13.05.2014 09:25 SP.0050.2.191.2014 191.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "kompleksową termomodernizacjęwraz z zarządzeniem (...)
13.05.2014 09:23 SP.0050.2.190.2014 190.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

1 2 następna