Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2014 10:50 SP.0050.2.367.2014 367.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Kokotek z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
30.07.2014 10:49 SP.0050.2.366.2014 366.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycinka drzew na terenie miasta Ruda Śląska”.
30.07.2014 10:47 SP.0050.2.365.2014 365.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2014 do (...)
24.07.2014 15:47 SP.0050.2.364.2014 364.2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Gerstel
24.07.2014 15:46 SP.0050.2.363.2014 363.2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Szklarskiej
24.07.2014 15:45 SP.0050.2.00362.2014 362.2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Rudzie Śląskiej Pani Bogusławie Kotlorz
24.07.2014 15:44 SP.0050.2.361.2014 361.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Panchysz
24.07.2014 15:42 SP.0050.2.360.2014 360.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej Panu Józefowi Sarkowi
24.07.2014 15:41 SP.0050.2.359.2014 359.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepce
24.07.2014 15:39 SP.0050.2.358.2014 358.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Kukiełce
24.07.2014 15:21 SP.0050.2.357.2014 357.2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Ruda Śląska dla niepublicznych przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2014.
24.07.2014 15:18 SP.0050.2.356.2014 356.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
24.07.2014 15:17 SP.0050.2.355.2014 355.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup i dostawę sprzętu komputerowego"
24.07.2014 15:15 SP.0050.2.354.2014 354.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i (...)
24.07.2014 15:12 SP.0050.2.353.2014 353.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego z (...)
17.07.2014 15:09 SP.0050.2.352.2014 352.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania przetargowego, zasad rokowań oraz ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Miasta na prawach (...)
17.07.2014 15:08 SP.0050.2.351.2014 351.2014 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków dotyczących kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
17.07.2014 15:04 SP.0050.2.350.2014 350.2014 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska oddanych w najem za czynsz oznaczony w (...)
17.07.2014 15:02 SP.0050.2.349.2014 349.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.199.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
17.07.2014 14:57 SP.0050.2.348.2014 348.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.191.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 maja 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
17.07.2014 14:55 SP.0050.2.347.2014 347.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie (...)".
17.07.2014 14:54 SP.0050.2.346.2014 346.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17.07.2014 14:52 SP.0050.2.345.2014 345.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17.07.2014 14:51 SP.0050.2.344.2014 344.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 09 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
17.07.2014 14:49 SP.0050.2.343.2014 343.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Solidarności nr 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
10.07.2014 10:42 SP.0050.2.342.2014 342.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
10.07.2014 10:41 SP.0050.2.341.2014 341.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Gen. Hallera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
10.07.2014 10:39 SP.0050.2.340.2014 340.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu w rejonie ulicy Gen. Hallera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
10.07.2014 10:35 SP.0050.2.339.2014 339.2014 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z (...)
10.07.2014 10:14 SP.0050.2.338.2014 338.2014 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z (...)
10.07.2014 10:06 SP.0050.2.337.2014 337.2014 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z (...)
10.07.2014 10:02 SP.0050.2.336.2014 336.2014 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z (...)
10.07.2014 10:01 SP.0050.2.335.2014 335.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
10.07.2014 10:00 SP.0050.2.334.2014 334.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
10.07.2014 09:58 SP.0050.2.333.2014 333.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
10.07.2014 09:57 SP.0050.2.332.2014 332.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
10.07.2014 09:56 SP.0050.2.331.2014 331.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
10.07.2014 09:55 SP.0050.2.330.2014 330.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Asysta Techniczna i Konserwacja modułu KAKSON (...)
10.07.2014 09:52 SP.0050.2.329.2014 329.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.122.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 marca 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
10.07.2014 09:51 SP.0050.2.328.2014 328.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta (...)"
10.07.2014 09:50 SP.0050.2.327.2014 327.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie (...)"
10.07.2014 09:48 SP.0050.2.326.2014 326.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Oznakowanie tras rowerowych wzdłuż ul. Piłsudskiego i (...)
10.07.2014 09:47 SP.0050.2.325.2014 325.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
10.07.2014 09:45 SP.0050.2.324.2014 324.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska (...)