Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2014 14:16 SP.0050.1.66.2014 66.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.07.2014 10:33 SP.0050.1.65.2014 65.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.07.2014 10:26 SP.0050.1.64.2014 64.2014 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na rok 2014
28.07.2014 13:58 SP.0050.1.63.2014 63.2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
28.07.2014 13:54 SP.0050.1.62.2014 62.2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej
18.07.2014 13:06 SP.0050.1.61.2014 61.2014 w sprawie powołanie Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych
18.07.2014 13:05 SP.0050.1.60.2014 60.2014 w sprawie powołanie komisji do typowania do brakowania dokumentacji Pionu Skarnika Miasta przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.07.2014 13:03 SP.0050.1.59.2014 59.2014 w sprawie powołanie komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.07.2014 13:02 SP.0050.1.58.2014 58.2014 w sprawie powołanie komisji do typowania do brakowania dokumentacji Straży Miejskiej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.07.2014 12:59 SP.0050.1.57.2014 57.2014 w sprawie powołanie komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.07.2014 13:43 SP.0050.1.56.2014 56.2014 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.53.2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.07.2014 13:41 SP.0050.1.55.2014 55.2014 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko poracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Referacie Egzekucji Administracyjnej
17.07.2014 13:28 SP.0050.1.54.2014 54.2014 w sprawie powołanie komisji do typowania do brakowania dokumentacji po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej, którego zadania przejął Wydział (...)