Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2014 12:19 SP.0050.1.73.2014 73.2014 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej (...)
01.09.2014 13:25 SP.0050.1.72.2014 72.2014 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno-materialnych warunków pracy miejskich i obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla (...)
27.08.2014 11:24 SP.0050.1.71.2014 71.2014 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Komunikacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.08.2014 11:22 SP.0050.1.70.2014 70.2014 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Referacie Egzekucji Administracyjnej FPE
27.08.2014 11:17 SP.0050.1.69.2014 69.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.72.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia procedury przekazywania zbędnych i nieprzydatnych (...)
13.08.2014 12:43 SP.0050.1.68.2014 68.2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników podległych miejskich jednostek organizacyjnych
13.08.2014 12:37 SP.0050.1.67.2014 67.2014 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 (.)