Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2014 10:20 SP.0050.2.442.2014 442.2014 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
30.09.2014 15:48 SP.0050.2.441.2014 441.2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
30.09.2014 15:47 SP.0050.2.440.2014 440.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do (...)
30.09.2014 15:46 SP.0050.2.439.2014 439.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa (...)
30.09.2014 15:45 SP.0050.2.438.2014 438.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem (...)
30.09.2014 15:42 SP.0050.2.437.2014 437.2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ruchomości nabytych poprzez spadkobranie po zmarłym Janie Pieniak
25.09.2014 09:59 SP.0050.2.436.2014 436.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokali ustanowionej aktem notarialnym z dnia 16 listopada 2000 r. za Rep. A numer 9322/2000 Kancelarii Notarialnej w Rudzie Śląskiej
25.09.2014 09:56 SP.0050.2.435.2014 435.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wycena nieruchomości gruntowych:1. zajętych (...)
25.09.2014 09:55 SP.0050.2.434.2014 434.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wycenę nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej dla (...)
22.09.2014 09:52 SP.0050.433.2014 433.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulic 1 Maja i Pancernych z przeznaczeniem pod (...)
22.09.2014 09:50 SP.0050.2.432.2014 432.2014 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 3411/203 położonej przy ulicy (...)
22.09.2014 09:33 SP.0050.2.431.2014 431.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja Parku Kozioła w Rudzie Śląskiej"
22.09.2014 09:31 SP.0050.2.430.2014 430.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat (...)
22.09.2014 09:29 SP.0050.2.429.2014 429.2014 w sprawie uznania Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 - w likwidacji za zlikwidowaną zgodnie z Uchwałą Nr PR. (...)
22.09.2014 09:27 SP.0050.2.428.2014 428.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonym przy ul. Gabriela Narutowicza nr 18 w (...)
22.09.2014 09:14 SP.0050.2.427.2014 427.2014 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy "Powstań Śląskich" części Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku przebiegającym przez Miasto Ruda Śląska
18.09.2014 08:51 SP.0050.2.426.2014 426.2014 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wincentego Janasa nr 13a do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki (...)
18.09.2014 08:49 SP.0050.2.425.2014 425.2014 w sprawie powołania Zespołu koordynującego prace nad przygotowaniem projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej na lata 2015-2030
18.09.2014 08:48 SP.0050.2.424.2014 424.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Realizacja inwestycji pn.: "Rewitalizacja (...)
18.09.2014 08:45 SP.0050.2.423.2014 423.2014 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Huty Pokój S.A. z (...)