Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2014 16:32 SP.0050.1.85.2014 85.2014 w sprawie organizowania służby przygotowawczej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska i przeprowadzenia egzaminu kończącego tę służbę
30.10.2014 16:26 SP.0050.1.84.2014 84.2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
30.10.2014 16:23 SP.0050.1.83.2014 83.2014 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2014 r. do 30.04.2015 r.
23.10.2014 16:12 SP.0050.1.82.2014 82.2014 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKG)
22.10.2014 09:47 SP.0050.1.81.2014 81.2014 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.57.2011 z 2 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w (...)
22.10.2014 09:46 SP.0050.1.80.2014 80.2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.10.2014 13:39 SP.0050.1.79.2014 79.2014 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.10.2014 08:50 SP.0050.1.78.2014 78.2014 w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska"
14.10.2014 08:49 SP.0050.1.77.2014 77.2014 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKG)
10.10.2014 09:24 SP.0050.1.76.2014 76.2014 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (PE)