Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 16:43 SP.0050.2.472.2014 472.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
06.11.2014 16:41 SP.0050.2.471.2014 471.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników(...)
06.11.2014 16:40 SP.0050.2.470.2014 470.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Utwardzenie dróg gruntowych wzdłuż Potoku (...)
06.11.2014 16:36 SP.0050.2.469.2014 469.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.461.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 października 2014 roku
06.11.2014 16:35 SP.0050.2.468.2014 468.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie robót konserwacyjnych w ramach bieżącego (...)
06.11.2014 16:34 SP.0050.2.467.2014 467.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska (...)
06.11.2014 16:28 SP.0050.2.466.2014 466.2014 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.457.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
06.11.2014 16:26 SP.0050.2.465.2014 465.2014 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie (...)
30.10.2014 16:48 SP.0050.2.464.2014 464.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja ośrodka sportowo - rekreacyjnego z (...)
30.10.2014 16:47 SP.0050.2.463.2014 463.2014 w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
30.10.2014 16:45 SP.0050.2.462.2014 462.2014 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
30.10.2014 16:43 SP.0050.2.461.2014 461.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty terenów gminnych niebędących drogami (...)
30.10.2014 16:42 SP.0050.2.460.2014 460.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycinka drzew na terenie miasta Ruda Śląska".
30.10.2014 16:41 SP.0050.2.459.2014 459.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetwrgowej garaży murowanych położonych w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Magnolii
30.10.2014 16:39 SP.0050.2.458.2014 458.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania przez inkasentów pobranej na rzecz Organu Podatkowego - Prezydenta Miasta Ruda Śląska opłaty targowej, skarbowej oraz opłaty od posiadania psów,(...)
22.10.2014 09:38 SP.0050.2.457.2014 457.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ...
22.10.2014 09:26 SP.0050.2.456.2014 456.2014 w sprawie określenia zasad pobierania kaucji mieszkaniowych
16.10.2014 10:04 SP.0050.2.455.2014 455.2014 w sprawie określenia zasad zawierania umów o wykonanie remontu lokali mieszkalnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia technicznego na koszt przyszłych najemców
14.10.2014 08:43 SP.0050.2.454.2014 454.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z (...)
14.10.2014 08:42 SP.0050.2.453.2014 453.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla (...)
14.10.2014 08:38 SP.0050.2.452.2014 452.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej (...)
14.10.2014 08:35 SP.0050.2.451.2014 451.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału (...)
14.10.2014 08:34 SP.0050.2.450.2014 450.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
14.10.2014 08:31 SP.0050.2.449.2014 449.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. (...)
14.10.2014 08:23 SP.0050.2.448.2014 448.2014 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
14.10.2014 08:21 SP.0050.2.447.2014 447.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
14.10.2014 08:00 SP.0050.2.446.2014 446.2014 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy "Powstań Śląskich" części Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku przebiegającym przez Miasto Ruda Śląska
10.10.2014 09:35 SP.0050.2.445.2014 445.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z (...)
10.10.2014 09:30 SP.0050.2.444.2014 444.2014 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.348.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.2.191.2014 w sprawie powołania Komisji (...)
10.10.2014 09:28 SP.0050.2.443.2014 443.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie podziału nieruchomości przy zbiegu ulic: (...)