Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2014 15:07 SP.0050.2.487.2014 487.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
28.11.2014 15:06 SP.0050.2.486.2014 486.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.270.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
28.11.2014 15:04 SP.0050.2.485.2014 485.2014 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Ruda Śląska
24.11.2014 11:55 SP.0050.2.484.2014 484.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
20.11.2014 13:56 SP.0050.2.483.2014 483.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.264.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła (...)
20.11.2014 13:53 SP.0050.2.482.2014 482.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.201.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy (...)
18.11.2014 11:31 SP.0050.2.00481.2014 481.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych (..)
18.11.2014 11:29 SP.0050.2.00480.2014 480.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowień i wskazań granic nieruchomości (...)
18.11.2014 11:17 SP.0050.2.00479.2014 479.2014 w sprawie określenia zasad rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu użytkowego,nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, w którym znajduje się jeden lokal użytkowy.
18.11.2014 11:13 SP.0050.2.00478.2014 478.2014 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym garaży murowanych
18.11.2014 11:01 SP.0050.2.477.2014 477.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2015 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 (...)
14.11.2014 12:53 SP.0050.2.476.2014 476.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu (...)
14.11.2014 12:50 SP.0050.2.475.2014 475.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania przez inkasentów pobranej na rzecz Organu Podatkowego - Prezydenta Miasta Ruda Śląska opłaty targowej, skarbowej oraz opłaty od posiadania psów, (...)
14.11.2014 12:48 SP.0050.2.474.2014 474.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2015 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych (...)
14.11.2014 12:43 SP.0050.2.473.2014 473.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.423.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, (...)