Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2015 13:35 SP.0050.2.527.2014 527.2014 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 119/1000 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie (...)
07.01.2015 13:34 SP.0050.2.526.2014 526.2014 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 151/1000 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie (...)
07.01.2015 13:32 SP.0050.2.525.2014 525.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży murowanych położonych w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej - Otylii
07.01.2015 13:30 SP.0050.2.524.2014 524.2014 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
31.12.2014 12:52 SP.0050.2.00523.2014 523.2014 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
31.12.2014 12:50 SP.0050.2.00522.2014 522.2014 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
31.12.2014 12:48 SP.0050.2.00521.2014 521.2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
31.12.2014 12:46 SP.0050.2.00520.2014 520.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
31.12.2014 12:43 SP.0050.2.00519.2014 519.2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2015 w lokalu (...)
31.12.2014 11:16 SP.0050.2.00518.2014 518.2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej (...)
29.12.2014 12:20 SP.0050.2.517.2014 517.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat (...)
29.12.2014 12:17 SP.0050.2.516.2014 516.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych (...)
29.12.2014 12:15 SP.0050.2.515.2014 515.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb (...)
29.12.2014 11:39 SP.0050.2.514.2014 514.2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2015 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (...)
29.12.2014 11:33 SP.0050.2.513.2014 513.2014 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z planowanymi ogłoszeniami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (...)
29.12.2014 11:26 SP.0050.2.512.2014 512.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.481.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia(...)
29.12.2014 11:21 SP.0050.2.511.2014 511.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2015 roku z zakresu profilaktyki uzależnień
19.12.2014 09:43 SP.0050.2.510.2014 510.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2015 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, spraw społecznych oraz (...)
19.12.2014 09:39 SP.0050.2.509.2014 509.2014 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.484.2014 z 21 listopada 2014 r.
19.12.2014 09:36 SP.0050.2.508.2014 508.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 110 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Starej - Tylnej
18.12.2014 17:11 SP.0050.2.507.2014 507.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 117 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Starej - Tylnej
18.12.2014 17:10 SP.0050.2.506.2014 506.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2015 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku (...)
11.12.2014 10:54 SP.0050.2.505.2014 505.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Usługa ubezpieczenia mienia i (...)
11.12.2014 10:52 SP.0050.2.504.2014 504.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizacja programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi (...)
11.12.2014 10:51 SP.0050.2.503.2014 503.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Siewnej z przeznaczeniem pod (...)
11.12.2014 10:49 SP.0050.2.502.2014 502.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 (...)
11.12.2014 10:45 SP.0050.2.501.2014 501.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
11.12.2014 10:30 SP.0050.2.500.2014 500.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
11.12.2014 10:22 SP.0050.2.499.2014 499.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
11.12.2014 09:31 SP.0050.2.498.2014 498.2014 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030
11.12.2014 09:25 SP.0050.2.497.2014 497.2014 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Mariana Smoluchowskiego z (...)
11.12.2014 09:09 SP.0050.2.496.2014 496.2014 w sprawie: rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
11.12.2014 09:07 SP.0050.2.495.2014 495.2014 w sprawie: rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
11.12.2014 09:05 SP.0050.2.494.2014 494.2014 w sprawie: rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
11.12.2014 09:03 SP.0050.2.493.2014 493.2014 w sprawie: rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
11.12.2014 09:02 SP.0050.2.492.2014 492.2014 w sprawie: rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
05.12.2014 14:00 SP.0050.2.491.2014 491.2014 w sprawie odsprzedaży 1/3 udziału w ruchomości nabytej poprzez spadkobranie po zmarłym Robercie Różańskim
05.12.2014 13:59 SP.0050.2.490.2014 490.2014 w sprawie nabycia od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "RIMSA" Rostkowski Spółki Jawnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu (...)
05.12.2014 13:58 SP.0050.2.489.2014 489.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "asystę techniczną i konserwację zintegrowanego systemu (...)
05.12.2014 13:54 SP.0050.2.488.2014 488.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta