Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2015 09:08 SP.0050.2.54.2015 54.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Józefa Pordzika
10.02.2015 09:07 SP.0050.2.53.2015 53.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w budynku mieszklanym przy ulicy Magazynowej nr 31 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
10.02.2015 09:06 SP.0050.2.52.2015 52.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Józefa Pordzika
10.02.2015 09:04 SP.0050.2.51.2015 51.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Józefa Pordzika
10.02.2015 09:03 SP.0050.2.50.2015 50.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 30 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Józefa Pordzika
10.02.2015 09:01 SP.0050.2.49.2015 49.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 53 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ks. Jana Szymały
10.02.2015 09:00 SP.0050.2.48.2015 48.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 15 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Głównej
10.02.2015 08:59 SP.0050.2.47.2015 47.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 23 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Osiedlowej
10.02.2015 08:57 SP.0050.2.46.2015 46.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
10.02.2015 08:54 SP.0050.2.45.2015 45.2015 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Mista Ruda Śląska oraz określenia wzoru formularza zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
03.02.2015 12:51 SP.0050.2.44.2015 44.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
03.02.2015 12:50 SP.0050.2.43.2015 43.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej - (...)
03.02.2015 12:48 SP.0050.2.42.2015 42.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
03.02.2015 12:40 SP.0050.2.41.2015 41.2015 w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
03.02.2015 12:37 SP.0050.2.40.2015 40.2015 w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionych w 2014 r. w szkołach i placówkach oświatowych
03.02.2015 12:36 SP.0050.2.39.2015 39.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
03.02.2015 12:34 SP.0050.2.38.2015 38.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.119.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskej (...)
03.02.2015 12:33 SP.0050.2.37.2015 37.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycinkę drzew na terenie miasta Ruda Śląska"
03.02.2015 12:31 SP.0050.2.36.2015 36.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie u zbiegu ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z przeznaczeniem pod (...)
03.02.2015 12:29 SP.0050.2.35.2015 35.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie u zbiegu ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z przeznaczeniem pod (...)
03.02.2015 12:27 SP.0050.2.34.2015 34.2015 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania na lata 2015 - 2018
26.01.2015 09:26 SP.0050.2.33.2015 33.2015 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
26.01.2015 09:24 SP.0050.2.32.2015 32.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
26.01.2015 09:15 SP.0050.2.31.2015 31.2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
26.01.2015 09:12 SP.0050.2.30.2015 30.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.518.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Jana (...)
19.01.2015 09:44 SP.0050.2.29.2015 29.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Godne życie i umieranie"
19.01.2015 09:42 SP.0050.2.28.2015 28.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
19.01.2015 09:40 SP.0050.2.27.2015 27.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
19.01.2015 09:39 SP.0050.2.26.2015 26.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
19.01.2015 09:38 SP.0050.2.25.2015 25.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
19.01.2015 09:36 SP.0050.2.24.2015 24.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ustalenie wartości nieruchomości gruntowych położonych w (...)
19.01.2015 09:35 SP.0050.2.23.2015 23.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.01.2015 09:23 SP.0050.2.22.2015 22.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty terenów gminnych niebędących drogami publicznymi (...)
19.01.2015 09:22 SP.0050.2.21.2015 21.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
19.01.2015 09:20 SP.0050.2.20.2015 20.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
19.01.2015 09:19 SP.0050.2.19.2015 19.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska"
19.01.2015 09:17 SP.0050.2.18.2015 18.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Godne życie i umieranie"
19.01.2015 09:16 SP.0050.2.17.2015 17.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2015"
19.01.2015 09:14 SP.0050.2.16.2015 16.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"
19.01.2015 09:13 SP.0050.2.15.2015 15.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, (...)
19.01.2015 09:12 SP.0050.2.14.2015 14.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Aktywizacja osób starszych"
19.01.2015 09:10 SP.0050.2.13.2015 13.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdująych się w trudnej (...)
19.01.2015 09:09 SP.0050.2.12.2015 12.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich"
19.01.2015 09:07 SP.0050.2.11.2015 11.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej"
19.01.2015 09:06 SP.0050.2.10.2015 10.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży (...)
19.01.2015 09:04 SP.0050.2.9.2015 9.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Aktywizacja osób starszych"
19.01.2015 09:02 SP.0050.2.8.2015 8.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną"
19.01.2015 09:00 SP.0050.2.7.2015 7.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności (...)
19.01.2015 08:59 SP.0050.2.6.2015 6.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów"
19.01.2015 08:56 SP.0050.2.5.2015 5.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii"

1 2 następna