Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 11:55 PR.0003.152.2015 Interpelacja Nr PR.0003.152.2015 w sprawie przerw w dostawie energii elektrycznej w dzielnicy Bielszowice
30.12.2015 11:52 PR.0003.151.2015 Interpelacja Nr PR.0003.151.2015 w sprawie traktowania osób niepełnosprawnych z I grupą inwalidzką
30.12.2015 11:48 PR.0003.150.2015 Interpelacja Nr PR.0003.150.2015 w sprawie remontu drogi przeciwpożarowej na terenie Szkoły Postawowej Nr 40
30.12.2015 11:36 PR.0003.149.2015 Interpelacja Nr PR.0003.149.2015 w sprawie remontu chodnika w dzielnicy Ruda prowadzacego do tzw. Groty a łączącego ul. Kilińskiego z ul. Achtelika oraz naprawę lamp oświetleniowych wzdłuż chodnika
28.12.2015 12:29 PR.0003.148.2015 Interpelacja Nr PR.0003.148.2015 w sprawie poprawki na tablicach informacyjnych w Orzegowie
11.12.2015 11:52 PR.0003.147.2015 Interpelacja Nr PR.0003.147.2015 w sprawie planowanej przebudowy ul. Ciasnej w Kochłowicach
10.12.2015 09:36 PR.0003.146.2015 Interpelacja Nr PR.0003.146.2015 w sprawie objęcia sprzątaniem schodów przy ul. Bytomskiej w Orzegowie
20.11.2015 11:58 PR.0003.145.2015 Interpelacja Nr PR.0003.145.2015 w sprawie remontu domów przy ul. Matejki 2-12, wyrównania drogi dojazdowej, wykonania oświetlenia od strony podwórka, uporządkowania piwnic, uregulowania spraw związanych z pomieszczeniami gospodarczymi
20.11.2015 11:50 PR.0003.144.2015 Interpelacja Nr PR.0003.144.2015 w sprawie usunięcia śmieci zalegających w okolicy basenu i ul. Spółdzielczej
20.11.2015 11:46 PR.0003.143.2015 Interpelacja Nr PR.0003.143.2015 w sprawie mostu nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie
20.11.2015 11:44 PR.0003.142.2015 Interpelacja Nr PR.0003.142.2015 w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż ul. W. Lipa
06.11.2015 11:58 PR.0003.141.2015 Interpelacja Nr PR.0003.141.2015 w sprawie budowy drenażu wokół budynku przy ul. J. Szafranka 6
06.11.2015 11:54 PR.0003.140.2015 Interpelacja Nr PR.0003.140.2015 w sprawie podjęcia działań dotyczących rozwiązania problemów zgłoszonych przez Mieszkańców budynków przy ul. J. Szafranka 2, 4, 6, 8
06.11.2015 11:52 PR.0003.139.2015 Interpelacja Nr PR.0003.139.2015 w sprawie remontu pomieszczeń gospodarczych z możliwością zaadaptowania ich na garaże przy ul. J. Szafranka 2, 4, 8
06.11.2015 11:49 PR.0003.138.2015 Interpelacja Nr PR.0003.138.2015 w sprawie przyznania loklau mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej, w trudnej sytuacji życiowej
06.11.2015 11:46 PR.0003.137.2015 Interpelacja Nr PR.0003.137.2015 w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Szyb Walenty
06.11.2015 11:45 PR.0003.136.2015 Interpelacja Nr PR.0003.136.2015 w sprawie czyszczenia tunelu pod przejazdem kolejowym w Rudzie Śląskiej 1
06.11.2015 11:40 PR.0003.135.2015 Wniosek Nr PR.0003.135.2015 w sprawie kontroli procedury wyłonienia wykonawcy "strefy suchej" w Spółce Aquadrom
06.11.2015 11:26 PR.0003.134.2015 Wniosek Nr PR.0003.134.2015 w sprawie przyszłości hali sportowej przy ul. Kłodnickiej
06.11.2015 11:24 PR.0003.133.2015 Wniosek Nr PR.0003.133.2015 w sprawie danych ogólnych o mieszkańcach
06.11.2015 11:20 PR.0003.132.2015 Interpelacja Nr PR.0003.132.2015 w sprawie porządku na ul. Brzechwy
06.11.2015 11:18 PR.0003.131.2015 Interpelacja Nr PR.0003.131.2015 w sprawie usunięcia suchych brzóz rosnących przy ul. Brzechwy
06.11.2015 11:15 PR.0003.130.2015 Interpelacja Nr PR.0003.130.2015 w sprawie kontenerów na odpady segregowane ustawionych pomiędzy Przychodnią Rejonową przy ul. Makuszyńskiego i budynkiem przy ul. Kłodnickiej 68
06.11.2015 11:12 PR.0003.129.2015 Interpelacja Nr PR.0003.129.2015 w sprawie sklepów nocnych i punktów gastronomicznych funkcjonujących po godzinie 22:00
06.11.2015 11:10 PR.0003.128.2015 Interpelacja Nr PR.0003.128.2015 w sprawie przekazania dodatkowych środków dla MOSiR w Rudzie Śląskiej
06.11.2015 11:06 PR.0003.127.2015 Interpelacja Nr PR.0003.127.2015 w sprawie utrzymania czystości w rejonie ul. Ks. Niedzieli
06.11.2015 11:05 PR.0003.126.2015 Interpelacja Nr PR.0003.126.2015 w sprawie wycięcia gałęzi drzewa
06.11.2015 11:03 PR.0003.125.2015 Interpelacja Nr PR.0003.125.2015 w sprawie utrzymania czystości w rejonie ul. Strażackiej
06.11.2015 10:56 PR.0003.124.2015 Interpelacja Nr PR.0003.124.2015 w sprawie budowy chodnika i oświetlenia w rejonie ul. Brańskiego oraz budowy łącznika pomiędzy ulicami Narcyzów i Chryzantem
06.11.2015 10:49 PR.0003.123.2015 Interpelacja Nr PR.0003.123.2015 w sprawie wykonania drogi dojazdowej do działek ROD XX-lecia w Rudzie Śląskiej
06.11.2015 10:45 PR.0003.122.2015 Interpelacja Nr PR.0003.122.2015 w sprawie remontu chodników w parku przy ul. Kard. A. Hlonda (Planty Orzegowskie)
06.11.2015 10:40 PR.0003.121.2015 Interpelacja Nr PR.0003.121.2015 w sprawie usunięcia dziur w asfalcie, ustawienia dodatkowego znaku oraz przeniesienia ławek
06.11.2015 10:33 PR.0003.120.2015 Interpelacja Nr PR.000.120.2015 w sprawie ustawienia ławek wzdłuż ulicy Solidarności oraz okolicy Poradni Rejonowej przy ww. ulicy
06.11.2015 10:30 PR.0003.119.2015 Interpelacja Nr PR.0003.119.2015 w sprawie budowy parkingu przy budynku zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Jankowskiego 6
06.11.2015 10:20 PR.0003.118.2015 Interpelacja Nr PR.0003.118.2015 w sprawie zmiany ogrzewania olejowego w budynku przy ul. Węglowej 2
06.11.2015 10:10 PR.0003.117.2015 Interpelacja Nr PR.0003.117.2015 w sprawie rozwiązania problemu dużej ilości dzików w dzielnicy Halemba - Stara Kuźnia
06.11.2015 10:06 PR.0003.116.2015 Interpelacja Nr PR.0003.116.2015 w sprawie zmiany organizacji ruchu w okolicy ulic Armii Krajowej oraz Harcerskiej
06.11.2015 10:02 PR.0003.115.2015 Interpelacja Nr PR.0003.115.2015 w sprawie remontu odcinka 10 m drogi dojazdowej do budynków ul. Raciborskiej 10, 12, ul. Wawelskiej oraz Restauracji \"Wawelskiej\"
27.10.2015 10:01 PR.0003.114.2015 Interpelacja Nr PR.0003.114.2015 w sprawie utwardzenia ulicy Borówkowej
27.10.2015 09:57 PR.0003.113.2015 Interpelacja Nr PR.0003.113.2015 w sprawie hałasu pochodzącego z autostrady A4
18.09.2015 09:59 PR.0003.112.2015 Interpelacja Nr PR.0003.112.2015 w sprawie ograniczenia usług, które mogą być wykonywane w lokalu przy ul. Dunajewskiego 1 w Rudzie Śląskiej
18.09.2015 09:42 PR.0003.111.2015 Interpelacja Nr PR.0003.111.2015 w sprawie ponownego zabudowania ławek wzdłuż ul. Wolności
18.09.2015 09:40 PR.0003.110.2015 Interpelacja Nr PR.0003.110.2015 w sprawie sprawdzenia zasadności przycinki drzew w rejonie lamp oświetlających jezdnię oraz przejścia dla pieszych
18.09.2015 09:32 PR.0003.109.2015 Interpelacja Nr PR.0003.109.2015 w sprawie naniesienia pasów akustycznych w rejonie ulicy Niedurnego od parkingu samochodowego Huty "Pokój" - Brama I w kierunku przejazdu kolejowego
15.09.2015 09:12 PR.0003.108.2015 Interpelacja Nr PR.0003.108.2015 w sprawie uzupełnienia i naprawy sprzętu na placu zabaw przy ul. Jesionowej w Rudzie Śląskiej
03.09.2015 11:40 PR.0003.107.2015 Interpelacja Nr PR.0003.107.2015 w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Czempiela w Rudzie Śląskiej
03.09.2015 11:33 PR.0003.106.2015 Interpelacja Nr PR.0003.106.2015 w sprawie uzupełnienia braków w oświetleniu pl. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
03.09.2015 11:27 PR.0003.105.2015 Interpelacja Nr PR.0003.105.2015 w sprawie odoru oraz zakłócania ciszy nocnej przez zakłady mięsne Nik-Pol przy ul. Chorzowskiej
03.09.2015 11:25 PR.0003.104.2015 Interpelacja Nr PR.0003.104.2015 w sprawie nadmiernego hałasu przy ul. Przedszkolnej wynikającego z funkcjonowania przedsiębiorstw w sąsiedztwie osiedla
03.09.2015 11:20 PR.0003.103.2015 Interpelacja Nr PR.0003.103.2015 w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szęść Boże

1 2 3 4 następna