Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2015 10:11 SP.0050.2.86.2015 86.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach u zbiegu ulic ks. Ludwika Tunkla i Górnośląskiej z przeznaczeniem pod (...)
09.03.2015 10:09 SP.0050.2.85.2015 85.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont nawierzchni ul. Chrobrego połączony z budową (...)
09.03.2015 10:08 SP.0050.2.84.2015 84.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "remonty bieżące dróg gminnych na terenie miasta Ruda (...)
09.03.2015 10:06 SP.0050.2.83.2015 83.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Urzymanie koszy przyulicznych na terenie miasta Ruda Śląska"
09.03.2015 10:04 SP.0050.2.82.2015 82.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów"
09.03.2015 10:02 SP.0050.2.81.2015 81.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: (...)
09.03.2015 09:59 SP.0050.2.80.2015 80.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Najem cyfrowej centrali abonenckiej dla Urzędu Miasta (...)
09.03.2015 09:56 SP.0050.2.79.2015 79.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
06.03.2015 15:07 SP.0050.2.78.2015 78.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
06.03.2015 15:06 SP.0050.2.77.2015 77.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
06.03.2015 15:04 SP.0050.2.76.2015 76.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
06.03.2015 15:03 SP.0050.2.75.2015 75.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
06.03.2015 15:00 SP.0050.2.74.2015 74.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
06.03.2015 14:59 SP.0050.2.73.2015 73.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
02.03.2015 09:40 SP.0050.2.72.2015 72.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sadzenie drzew na terenie Miasta Ruda Śląska".
02.03.2015 09:39 SP.0050.2.71.2015 71.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Promocję terenów strategicznych gospodarczo przy ul. (...)
02.03.2015 09:37 SP.0050.2.70.2015 70.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru (...)
02.03.2015 09:35 SP.0050.2.69.2015 69.2015 w sprawie udzielenia 75% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
02.03.2015 09:33 SP.0050.2.68.2015 68.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa stacji (...)
02.03.2015 09:31 SP.0050.2.67.2015 67.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
19.02.2015 16:47 SP.0050.2.66.2015 66.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 1 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
19.02.2015 16:45 SP.0050.2.65.2015 65.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania ”
18.02.2015 10:22 SP.0050.2.64.2015 64.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 18 w Rudzie Śląskiej - Wirku
18.02.2015 10:21 SP.0050.2.63.2015 63.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Józefa Pordzika 16A w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
18.02.2015 10:19 SP.0050.2 62.2015 62.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
18.02.2015 10:17 SP.0050.2.61.2015 61.2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień.
18.02.2015 10:10 SP.0050.2.60.2015 60.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
18.02.2015 10:06 SP.0050.2.59.2015 59.2015 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.55.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
18.02.2015 10:02 SP.0050.2.58.2015 58.2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
18.02.2015 10:00 SP.0050.2.57.2015 57.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie (...)
18.02.2015 09:58 SP.0050.2.56.2015 56.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:'Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
10.02.2015 09:10 SP.0050.2.55.2015 55.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nawierzchni ul. Chrobrego połączony z budową (...)