Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2015 10:58 SP.0050.3.76.2015 76.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.03.2015 10:50 SP.0050.3.75.2015 75.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.03.2015 10:48 SP.0050.3.74.2015 74.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
09.03.2015 10:47 SP.0050.3.73.2015 73.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.03.2015 10:44 SP.0050.3.72.2015 72.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.03.2015 10:40 SP.0050.3.71.2015 71.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.03.2015 10:39 SP.0050.3.70.2015 70.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.03.2015 10:37 SP.0050.3.69.2015 69.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.03.2015 10:34 SP.0050.3.68.2015 68.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.03.2015 10:32 SP.0050.3.67.2015 67.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.02.2015 11:17 SP.0050.3.66.2015 66.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.02.2015 11:16 SP.0050.3.65.2015 65.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.17.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.02.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na (...)
24.02.2015 11:14 SP.0050.3.64.2015 64.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
24.02.2015 11:07 SP.0050.3.63.2015 63.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.02.2015 10:45 SP.0050.3.62.2015 62.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
18.02.2015 10:44 SP.0050.3.61.2015 61.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
18.02.2015 10:42 SP.0050.3.60.2015 60.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.02.2015 10:40 SP.0050.3.59.2015 59.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.02.2015 10:39 SP.0050.3.58.2015 58.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.02.2015 10:36 SP.0050.3.57.2015 57.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
17.02.2015 13:24 SP.0050.3.56.2015 56.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
17.02.2015 13:20 SP.0050.3.55.2015 55.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami