Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2015 13:58 Druk nr 71/15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.03.2015 13:56 Druk nr 70/15 Projekt uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.03.2015 13:53 Druk nr 69/15 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
13.03.2015 13:51 Druk nr 68/15 Projekt uchwałyzmieniający uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
13.03.2015 13:49 Druk nr 67/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
13.03.2015 13:47 Druk nr 66/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...
11.03.2015 15:40 Druk nr 65/15 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
11.03.2015 15:39 Druk nr 64/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
11.03.2015 15:37 Druk nr 63/15 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
11.03.2015 15:36 Druk nr 62/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 3 – letniego „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2017”
11.03.2015 15:35 Druk nr 61/15 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
11.03.2015 15:33 Druk nr 60/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia
11.03.2015 15:29 Druk nr 59/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą ...
11.03.2015 15:28 Druk nr 58/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
11.03.2015 15:26 Druk nr 57/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
09.03.2015 09:16 Druk nr 56/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji budynku tzw. Bramy II usytuowanego przy ul.Niedurnego ...
09.03.2015 09:15 Druk nr 55/15 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163
09.03.2015 09:06 Druk nr 54/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych