Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2015 10:34 SP.0050.2.139.2015 139.2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zabrzańskiej nr 62 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
09.04.2015 10:33 SP.0050.2.138.2015 138.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z (...)
09.04.2015 10:32 SP.0050.2.137.2015 137.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z (...)
09.04.2015 10:30 SP.0050.2.136.2015 136.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z (...)
09.04.2015 10:19 SP.0050.2.135.2015 135.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z (...)
09.04.2015 10:10 SP.0050.2.134.2015 134.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z (...)
09.04.2015 10:09 SP.0050.2.133.2015 133.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
09.04.2015 09:39 SP.0050.2.132.2015 132.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
09.04.2015 09:36 SP.0050.2.131.2015 131.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. P.Niedurnego w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
09.04.2015 09:35 SP.0050.2.130.2015 130.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Bzów 4-4C w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
09.04.2015 09:31 SP.0050.2.129.2015 129.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Mariana Smoluchowskiego z (...)
09.04.2015 09:26 SP.0050.2.128.2015 128.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Ludwika Solskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
09.04.2015 09:08 SP.0050.2.127.2015 127.2015 w sprawie określenia opłat z tytułu oddania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz kosztów nabycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz (...)
09.04.2015 09:03 SP.0050.2.126.2015 126.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego, (...)
09.04.2015 08:58 SP.0050.2.125.2015 125.2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
01.04.2015 11:05 SP.0050.2.124.2015 124.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Powołanie biegłych w postępowaniu podatkowym w celu (...)
01.04.2015 11:03 SP.0050.2.123.2015 123.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Doroszewskiego w Rudzie Śląskiej - (...)
01.04.2015 11:02 SP.0050.2.122.2015 122.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy"
01.04.2015 10:59 SP.0050.2.121.2015 121.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy"
01.04.2015 10:46 SP.0050.2.120.2015 120.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży"
01.04.2015 10:29 SP.0050.2.119.2015 119.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży"
01.04.2015 10:26 SP.0050.2.118.2015 118.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych wraz ze specyfikacją warunków konkursu i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
01.04.2015 10:21 SP.0050.2.117.2015 117.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
01.04.2015 10:19 SP.0050.2.116.2015 116.2015 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
01.04.2015 10:12 SP.0050.2.115.2015 115.2015 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
01.04.2015 10:05 SP.0050.2.114.2015 114.2015 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
01.04.2015 10:01 SP.0050.2.113.2015 113.2015 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targowiskach zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
01.04.2015 09:56 SP.0050.2.112.2015 112.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na ustalenie wysokści czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska
19.03.2015 13:52 SP.0050.2.111.2015 111.2015 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska dla samorządowego zakładu budżetowego
19.03.2015 13:50 SP.0050.2.110.2015 110.2015 w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
19.03.2015 13:49 SP.0050.2.109.2015 109.2015 w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
19.03.2015 13:46 SP.0050.2.108.2015 108.2015 w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
19.03.2015 13:45 SP.0050.2.107.2015 107.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
19.03.2015 13:43 SP.0050.2.106.2015 106.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętrsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezja(...)
19.03.2015 13:41 SP.0050.2.105.2015 105.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłwych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (...)
19.03.2015 13:40 SP.0050.2.104.2015 104.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
19.03.2015 13:38 SP.0050.2.103.2015 103.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. (...)
19.03.2015 13:35 SP.0050.2.102.2015 102.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wakacje ze zdrowiem"
19.03.2015 13:33 SP.0050.2.101.2015 101.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wakacje ze zdrowiem"
19.03.2015 13:29 SP.0050.2.100.2015 100.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży murowanych położonych w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
19.03.2015 13:27 SP.0050.2.99.2015 99.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ulicy Solidarności nr 11 F w Rudzie Śląskiej - Halembie
19.03.2015 13:25 SP.0050.2.98.2015 98.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Ks. Augusta Potyki
19.03.2015 13:23 SP.0050.2.97.2015 97.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem (...)
19.03.2015 13:18 SP.0050.2.96.2015 96.2015 w sprawie określenia procedury postępowania i warunków udostępniania terenu zwałowisk odpadów oraz sprzedaży materiału z nich wydobytego
19.03.2015 13:11 SP.0050.2.95.2015 95.2015 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
19.03.2015 13:04 SP.0050.2.94.2015 94.2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2015 roku do(...)
19.03.2015 12:59 SP.0050.2.93.2015 93.2015 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.270.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
19.03.2015 12:53 SP.0050.2.92.2015 92.2015 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przeznaczonej z budżetu Miasta Ruda Śląska dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół (...)
19.03.2015 12:51 SP.0050.2.91.2015 91.2015 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w (...)
19.03.2015 12:49 SP.0050.2.90.2015 90.2015 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej stanowiącej pas drogi publicznej (...)

1 2 następna