Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2015 09:55 SP.0050.3.158.2015 158.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
11.05.2015 09:54 SP.0050.3.157.2015 157.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
11.05.2015 09:52 SP.0050.3.156.2015 156.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.05.2015 09:51 SP.0050.3.155.2015 155.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.05.2015 09:49 SP.0050.3.154.2015 154.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.05.2015 09:47 SP.0050.3.153.2015 153.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych
11.05.2015 09:46 SP.0050.3.152.2015 152.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.05.2015 09:44 SP.0050.3.151.2015 151.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.82.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.04.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
11.05.2015 09:39 SP.0050.3.150.2015 150.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
11.05.2015 09:37 SP.0050.3.149.2015 149.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.05.2015 09:36 SP.0050.3.148.2015 148.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.05.2015 09:35 SP.0050.3.147.2015 147.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.05.2015 09:34 SP.0050.3.146.2015 146.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.05.2015 09:32 SP.0050.3.145.2015 145.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.05.2015 09:31 SP.0050.3.144.2015 144.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
11.05.2015 09:28 SP.0050.3.143.2015 143.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przenesienia wydatków budżetowych między paragrafami
23.04.2015 16:50 SP.0050.3.142.2015 142.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.04.2015 16:49 SP.0050.3.141.2015 141.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.04.2015 16:48 SP.0050.3.140.2015 140.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych
23.04.2015 16:46 SP.0050.3.139.2015 139.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.04.2015 16:45 SP.0050.3.138.2015 138.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.04.2015 16:43 SP.0050.3.137.2015 137.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.04.2015 16:40 SP.0050.3.136.2015 136.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.04.2015 16:38 SP.0050.3.135.2015 135.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.04.2015 16:36 SP.0050.3.134.2015 134.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.04.2015 14:09 SP.0050.3.133.2015 133.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.04.2015 14:07 SP.0050.3.132.2015 132.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
16.04.2015 14:04 SP.0050.3.131.2015 131.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
16.04.2015 14:03 SP.0050.3.130.2015 130.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.04.2015 14:00 SP.0050.3.129.2015 129.2015 w sprawach zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
16.04.2015 13:59 SP.0050.3.128.2015 128.2015 dotyczy zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
16.04.2015 13:57 SP.0050.3.127.2015 127.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.04.2015 13:56 SP.0050.3.126.2015 126.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.04.2015 12:26 SP.0050.3.125.2015 125.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.78.2015 Prezydenta Miasta z dnia 6.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
15.04.2015 12:23 SP.0050.3.124.2015 124.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami