Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2015 12:09 SP.0050.3.209.2015 209.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 12:07 SP.0050.3.208.2015 208.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.06.2015 12:06 SP.0050.3.207.2015 207.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 12:05 SP.0050.3.206.2015 206.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 12:04 SP.0050.3.205.2015 205.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 12:02 SP.0050.3.204.2015 204.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.06.2015 12:01 SP.0050.3.203.2015 203.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
11.06.2015 12:00 SP.0050.3.202.2015 202.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.06.2015 11:58 SP.0050.3.201.2015 201.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.06.2015 11:57 SP.0050.3.200.2015 200.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 11:56 SP.0050.3.199.2015 199.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 11:54 SP.0050.3.198.2015 198.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 11:53 SP.0050.3.197.2015 197.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.06.2015 11:50 SP.0050.3.196.2015 196.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2015 14:29 SP.0050.3.195.2015 195.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2015 14:28 SP.0050.3.194.2015 194.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:27 SP.0050.3.193.2015 193.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
05.06.2015 14:26 SP.0050.3.192.2015 192.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań (...)
05.06.2015 14:25 SP.0050.3.191.2015 191.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.102.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
05.06.2015 14:24 SP.0050.3.190.2015 190.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2015 14:23 SP.0050.3.189.2015 189.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:21 SP.0050.3.188.2015 188.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:20 SP.0050.3.187.2015 187.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.06.2015 14:19 SP.0050.3.186.2015 186.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:18 SP.0050.3.185.2015 185.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:17 SP.0050.3.184.2015 184.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:15 SP.0050.3.183.2015 183.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2015 14:14 SP.0050.3.182.2015 182.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2015 14:13 SP.0050.3.181.2015 181.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:11 SP.0050.3.180.2015 180.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:09 SP.0050.3.179.2015 179.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2015 14:07 SP.0050.3.178.2015 178.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.05.2015 14:12 SP.0050.3.177.2015 177.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.05.2015 14:11 SP.0050.3.176.2015 176.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.05.2015 14:09 SP.0050.3.175.2015 175.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.05.2015 14:07 SP.0050.3.174.2015 174.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.05.2015 15:20 SP.0050.3.173.2015 173.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przenie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.05.2015 15:19 SP.0050.3.172.2015 172.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2015 15:18 SP.0050.3.171.2015 171.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
14.05.2015 15:17 SP.0050.3.170.2015 170.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakersu (...)
14.05.2015 15:16 SP.0050.3.169.2015 169.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
14.05.2015 15:14 SP.0050.3.168.2015 168.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.05.2015 15:13 SP.0050.3.167.2015 167.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2015 15:11 SP.0050.3.166.2015 166.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.05.2015 15:10 SP.0050.3.165.2015 165.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2015 15:09 SP.0050.3.164.2015 164.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.05.2015 15:07 SP.0050.3.163.2015 163.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2015 15:05 SP.0050.3.162.2015 162.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
14.05.2015 15:03 SP.0050.3.161.2015 161.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
14.05.2015 15:02 SP.0050.3.160.2015 160.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej

1 2 następna