Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2015 14:43 SP.0050.2.322.2015 322.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.07.2015 14:41 SP.0050.2.321.2015 321.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Zabrzańskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.07.2015 14:38 SP.0050.2.320.2015 320.2015 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
08.07.2015 14:36 SP.0050.2.319.2015 319.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach przy ul. Narutowicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.07.2015 14:35 SP.0050.2.318.2015 318.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach przy ul. Narutowicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.07.2015 14:33 SP.0050.2.317.2015 317.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej- Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
08.07.2015 14:32 SP.0050.2.316.2015 316.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.07.2015 14:30 SP.0050.2.315.2015 315.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.07.2015 14:29 SP.0050.2.314.2015 314.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do obowiązującego planu
08.07.2015 14:25 SP.0050.2.313.2015 313.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Modernizacja sali gimnastycznej Gimnazjum nr 7 przy ul. Obrońców Westerplatte 2a w Rudzie Śląskiej
08.07.2015 14:20 SP.0050.2.312.2015 312.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowę obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej
08.07.2015 14:19 SP.0050.2.311.2015 311.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonym przy ulicy Komuny Paryskiej nr 32 w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
08.07.2015 14:18 SP.0050.2.310.2015 310.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 349 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
08.07.2015 14:14 SP.0050.2.309.2015 309.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej
08.07.2015 14:12 SP.0050.2.308.2015 308.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup paliwa dla samochodów służbowych UM Ruda Śląska
08.07.2015 14:09 SP.0050.2.307.2015 307.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej - opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego i prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
08.07.2015 14:07 SP.0050.2.306.2015 306.2015 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach
07.07.2015 13:26 SP.0050.2.305.2015 305.2015 w sprawie odwołania Pani Agnieszki Stawowiak ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 im. Słonecznej Krainy w Rudzie Śląskiej
17.06.2015 13:06 SP.0050.2.304.2015 304.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowę boiska sportowego przy ul. Solskiego w Rudzie Śląskiej"
17.06.2015 12:59 SP.0050.2.303.2015 303.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynkach placówek oświatowych (Część 1 - Miejskie Przedszkole nr 7; Część 2 - Miejskie Przedszkole nr 9; Część 3 - Miejskie Przedszkole nr 38)"
17.06.2015 12:57 SP.0050.2.302.2015 302.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina w Rudzie Śląskiej - ETAP I"
17.06.2015 12:54 SP.0050.2.301.2015 301.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.426.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wincentego Janasa nr 13a do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu
17.06.2015 12:53 SP.0050.2.300.2015 300.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Ks. L. Tunkla 32 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem nakładów poczynionych na gruncie
17.06.2015 12:49 SP.0050.2.299.2015 299.2015 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
17.06.2015 12:48 SP.0050.2.298.2015 298.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
17.06.2015 12:47 SP.0050.2.297.2015 297.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
17.06.2015 12:46 SP.0050.2.296.2015 296.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
17.06.2015 12:44 SP.0050.2.295.2015 295.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
17.06.2015 12:43 SP.0050.2.294.2015 294.2015
11.06.2015 11:41 SP.0050.2.293.2015 293.2015 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
11.06.2015 11:40 SP.0050.2.292.2015 292.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 68 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Łukowej
11.06.2015 11:39 SP.0050.2.291.2015 291.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 66 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Łukowej
11.06.2015 11:38 SP.0050.2.290.2015 290.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
11.06.2015 11:36 SP.0050.2.289.2015 289.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
11.06.2015 11:34 SP.0050.2.288.2015 288.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
11.06.2015 11:33 SP.0050.2.287.2015 287.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
11.06.2015 11:31 SP.0050.2.286.2015 286.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
11.06.2015 11:29 SP.0050.2.285.2015 285.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
11.06.2015 11:26 SP.0050.2.284.2015 284.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
11.06.2015 11:25 SP.0050.2.283.2015 283.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
11.06.2015 11:23 SP.0050.2.282.2015 282.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
11.06.2015 11:19 SP.0050.2.281.2015 281.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
11.06.2015 11:17 SP.0050.2.280.2015 280.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
11.06.2015 11:13 SP.0050.2.279.2015 279.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 4.1-2816/261, nr 4.1-2818/261, nr 4.1-2829/261 będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych lub właścicieli nieruchomości stanowiącej obecnie własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej (...)
11.06.2015 11:10 SP.0050.2.278.2015 278.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 1.7-1133, nr 1.7-1229/1136, nr 1.7-1233/1138, nr 1.7-1238/1142, nr 1.7-1246/73 będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych lub właścicieli nieruchomości stanowiącej obecnie własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej (...)
11.06.2015 11:06 SP.0050.2.277.2015 277.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.0050.2.160.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.04.2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym 1/7 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowiach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
11.06.2015 11:05 SP.0050.2.276.2015 276.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 11:03 SP.0050.2.275.2015 275.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 10:59 SP.0050.2.274.2015 274.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 10:57 SP.0050.2.273.2015 273.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1 2 następna