Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2015 12:55 SP.0050.3.268.2015 268.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.07.2015 12:44 SP.0050.3.267.2015 267.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
07.07.2015 12:43 SP.0050.3.266.2015 266.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
07.07.2015 12:41 SP.0050.3.265.2015 265.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
07.07.2015 12:40 SP.0050.3.264.2015 264.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.07.2015 12:38 SP.0050.3.263.2015 263.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.07.2015 12:36 SP.0050.3.262.2015 262.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
07.07.2015 12:34 SP.0050.3.261.2015 261.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.07.2015 12:33 SP.0050.3.260.2015 260.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.07.2015 12:31 SP.0050.3.259.2015 259.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.07.2015 12:27 SP.0050.3.258.2015 258.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
07.07.2015 12:17 SP.0050.3.257.2015 257.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
07.07.2015 11:45 SP.0050.3.256.2015 256.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.07.2015 11:42 SP.0050.3.255.2015 255.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.07.2015 11:23 SP.0050.3.254.2015 254.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.07.2015 11:21 SP.0050.3.253.2015 253.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 15:51 SP.0050.3.252.2015 252.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 15:49 SP.0050.3.251.2015 251.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
06.07.2015 15:46 SP.0050.3.250.2015 250.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 15:45 SP.0050.3.249.2015 249.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 15:44 SP.0050.3.248.2015 248.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 15:42 SP.0050.3.247.2015 247.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 15:38 SP.0050.3.246.2015 246.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 15:35 SP.0050.3.245.2015 245.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 15:31 SP.0050.3.244.2015 244.2015 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2015r.
06.07.2015 15:29 SP.0050.3.243.2015 243.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 15:28 SP.0050.3.242.2015 242.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 15:27 SP.0050.3.241.2015 241.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 15:24 SP.0050.3.240.2015 240.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
06.07.2015 15:22 SP.0050.3.239.2015 239.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 13:57 SP.0050.3.238.2015 238.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 13:43 SP.0050.3.237.2015 237.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.131.2015 RM Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok
06.07.2015 13:41 SP.0050.3.236.2015 236.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 13:38 SP.0050.3.235.2015 235.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 13:30 SP.0050.3.234.2015 234.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 13:28 SP.0050.3.233.2015 233.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 13:19 SP.0050.3.232.2015 232.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 13:17 SP.0050.3.231.2015 231.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 13:13 SP.0050.3.230.2015 230.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 12:58 SP.0050.3.229.2015 229.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 12:57 SP.0050.3.228.2015 228.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 12:54 SP.0050.3.227.2015 227.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.07.2015 17:24 SP.0050.3.226.2015 226.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.06.2015 13:19 SP.0050.3.225.2015 225.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.06.2015 13:18 SP.0050.3.224.2015 224.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.06.2015 13:17 SP.0050.3.223.2015 223.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.06.2015 13:15 SP.0050.3.222.2015 222.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.06.2015 13:14 SP.0050.3.221.2015 221.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.06.2015 13:12 SP.0050.3.220.2015 220.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
15.06.2015 15:59 SP.0050.3.219.2015 219.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 następna