Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2015 13:57 SP.0050.2.387.2015 387.2015 w sprawie odwołania Pani Izabeli Krzykowskiej ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 im. Barbórki w Rudzie Śląskiej
10.09.2015 13:56 SP.0050.2.386.2015 386.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska"
10.09.2015 13:54 SP.0050.2.385.2015 385.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
10.09.2015 13:48 SP.0050.2.384.2015 384.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
26.08.2015 09:34 SP.0050.2.383.2015 383.2015 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
26.08.2015 09:32 SP.0050.2.382.2015 382.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska-utwardzenie dróg gruntowych wzdłuż Potoku Bielszowickiego wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego"
26.08.2015 09:31 SP.0050.2.381.2015 381.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. ! Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
26.08.2015 09:28 SP.0050.2.380.2015 380.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Głównej
26.08.2015 09:24 SP.0050.2.379.2015 379.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. J. Pordzika
26.08.2015 09:21 SP.0050.2.378.2015 378.2015 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
26.08.2015 09:16 SP.0050.2.377.2015 377.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.314.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do obowiązującego planu"
11.08.2015 13:02 SP.0050.2.376.2015 376.2015 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
11.08.2015 13:00 SP.0050.2.375.2015 375.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej - roboty drogowe".
11.08.2015 12:56 SP.0050.2.374.2015 374.2015 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska.
07.08.2015 14:34 SP.0050.2.373.2015 373.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016"