Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2015 08:47 SP.0050.3.360.2015 360.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
11.09.2015 08:45 SP.0050.3.359.2015 359.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
11.09.2015 08:42 SP.0050.3.358.2015 358.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
11.09.2015 08:41 SP.0050.3.357.2015 357.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.09.2015 08:40 SP.0050.3.356.2015 356.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
11.09.2015 08:38 SP.0050.3.355.2015 355.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
11.09.2015 08:37 SP.0050.3.354.2015 354.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
11.09.2015 08:35 SP.0050.3.353.2015 353.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
11.09.2015 08:34 SP.0050.3.352.2015 352.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.09.2015 08:32 SP.0050.3.351.2015 351.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
10.09.2015 15:26 SP.0050.3.350.2015 350.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.09.2015 14:54 SP.0050.3.349.2015 349.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.09.2015 14:52 SP.0050.3.348.2015 348.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
10.09.2015 14:47 SP.0050.3.347.2015 347.2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2029, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku
31.08.2015 11:05 SP.0050.3.346.2015 346.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.08.2015 11:04 SP.0050.3.345.2015 345.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
31.08.2015 10:53 SP.0050.3.344.2015 344.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
31.08.2015 10:33 SP.0050.3.343.2015 343.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.08.2015 10:14 SP.0050.3.342.2015 342.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.08.2015 10:03 SP.0050.3.341.2015 341.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.08.2015 09:59 SP.0050.3.340.2015 340.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.08.2015 09:48 SP.0050.3.339.2015 339.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.08.2015 12:06 SP.0050.3.338.2015 338.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.08.2015 12:04 SP.0050.3.337.2015 337.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.294.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
26.08.2015 12:02 SP.0050.3.336.2015 336.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
26.08.2015 12:00 SP.0050.3.335.2015 335.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
26.08.2015 11:57 SP.0050.3.334.2015 334.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
26.08.2015 11:44 SP.0050.3.333.2015 333.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
26.08.2015 11:35 SP.0050.3.332.2015 332.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.08.2015 11:32 SP.0050.3.331.2015 331.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
26.08.2015 11:30 SP.0050.3.330.2015 330.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.291.2015 Prezydenta Miasta z dnia 17.07.2015 r. w sprawach zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
26.08.2015 11:28 SP.0050.3.329.2015 329.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
11.08.2015 14:50 SP.0050.3.328.2015 328.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.08.2015 14:48 SP.0050.3.327.2015 327.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.08.2015 14:47 SP.0050.3.326.2015 326.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.08.2015 14:45 SP.0050.3.325.2015 325.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.08.2015 14:43 SP.0050.3.324.2015 324.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.08.2015 14:40 SP.0050.3.323.2015 323.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych
11.08.2015 14:39 SP.0050.3.322.2015 322.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
11.08.2015 14:38 SP.0050.3.321.2015 321.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
11.08.2015 14:36 SP.0050.3.320.2015 320.2015 w sprawie zmiaqn w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11.08.2015 14:32 SP.0050.3.319.2015 319.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11.08.2015 14:31 SP.0050.3.318.2015 318.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej