Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2015 16:08 SP.0050.3.521.2015 521.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
16.11.2015 15:52 SP.0050.3.520.2015 520.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.11.2015 15:51 SP.0050.3.519.2015 519.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
16.11.2015 15:50 SP.0050.3.518.2015 518.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.11.2015 15:19 SP.0050.3.517.2015 517.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.11.2015 15:17 SP.0050.3.516.2015 516.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.11.2015 15:14 SP.0050.3.515.2015 515.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.221.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między dzialami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.11.2015 15:13 SP.0050.3.514.2015 514.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.220.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.11.2015 15:11 SP.0050.3.513.2015 513.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.11.2015 15:07 SP.0050.3.512.2015 512.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015r.
16.11.2015 15:06 SP.0050.3.511.2015 511.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
16.11.2015 15:05 SP.0050.3.510.2015 510.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.11.2015 15:03 SP.0050.3.509.2015 509.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r
16.11.2015 15:02 SP.0050.3.508.2015 508.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.11.2015 15:00 SP.0050.3.507.2015 507.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.11.2015 14:59 SP.0050.3.506.2015 506.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.11.2015 14:58 SP.0050.3.505.2015 505.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.11.2015 14:56 SP.0050.3.504.2015 504.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.11.2015 14:55 SP.0050.3.503.2015 503.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.11.2015 14:53 SP.0050.3.502.2015 502.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.11.2015 14:48 SP.0050.3.501.2015 501.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.11.2015 14:47 SP.0050.3.500.2015 500.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.11.2015 14:46 SP.0050.3.499.2015 499.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.11.2015 14:45 SP.0050.3.498.2015 498.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.11.2015 14:44 SP.0050.3.497.2015 497.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.11.2015 14:42 SP.0050.3.496.2015 496.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
04.11.2015 14:40 SP.0050.3.495.2015 495.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.11.2015 14:39 SP.0050.3.494.2015 494.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
04.11.2015 14:38 SP.0050.3.493.2015 493.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
30.10.2015 08:53 SP.0050.3.492.2015 492.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
30.10.2015 08:52 SP.0050.3.491.2015 491.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
30.10.2015 08:49 SP.0050.3.490.2015 490.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
30.10.2015 08:48 SP.0050.3.489.2015 489.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
30.10.2015 08:47 SP.0050.3.488.2015 488.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
30.10.2015 08:44 SP.0050.3.487.2015 487.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
30.10.2015 08:43 SP.0050.3.486.2015 486.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
30.10.2015 08:42 SP.0050.3.485.2015 485.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
30.10.2015 08:41 SP.0050.3.484.2015 484.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r, dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
30.10.2015 08:40 SP.0050.3.483.2015 483.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
30.10.2015 08:39 SP.0050.3.482.2015 482.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
30.10.2015 08:38 SP.0050.3.481.2015 481.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
30.10.2015 08:32 SP.0050.3.480.2015 480.2015 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.3.467.2015 z dnia 16.10.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
30.10.2015 08:30 SP.0050.3.479.2015 479.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
30.10.2015 08:25 SP.0050.3.478.2015 478.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
30.10.2015 08:23 SP.0050.3.477.2015 477.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.10.2015 08:22 SP.0050.3.476.2015 476.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
30.10.2015 08:20 SP.0050.3.475.2015 475.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
30.10.2015 08:19 SP.0050.3.474.2015 474.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
30.10.2015 08:17 SP.0050.3.473.2015 473.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
30.10.2015 08:15 SP.0050.3.472.2015 472.2015 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.3.455.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie

1 2 3 następna