Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2015 10:28 SP.0050.3.622.2015 622.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień między paragrafami
15.12.2015 10:27 SP.0050.3.621.2015 621.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.12.2015 10:24 SP.0050.3.620.2015 620.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.12.2015 10:23 SP.0050.3.619.2015 619.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.12.2015 10:11 SP.0050.3.618.2015 618.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.12.2015 10:10 SP.0050.3.617.2015 617.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.12.2015 10:08 SP.0050.3.615.2015 615.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.12.2015 10:08 SP.0050.3.616.2015 616.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.12.2015 10:07 SP.0050.3.614.2015 614.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.12.2015 10:06 SP.0050.3.613.2015 613.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.12.2015 10:01 SP.0050.3.612.2015 612.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.12.2015 09:57 SP.0050.3.611.2015 611.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.12.2015 09:54 SP.0050.3.610.2015 610.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.248.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
15.12.2015 09:52 SP.0050.3.609.2015 609.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.249.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2015 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych mięzy działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
15.12.2015 09:51 SP.0050.3.608.2015 608.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.12.2015 09:50 SP.0050.3.607.2015 607.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
15.12.2015 09:48 SP.0050.3.606.2015 606.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przenieienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.12.2015 09:47 SP.0050.3.605.2015 605.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przenieienia wydatków budżetowych między paragrafami
15.12.2015 09:46 SP.0050.3.604.2015 604.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przenieienia wydatków budżetowych między paragrafami
15.12.2015 09:45 SP.0050.3.603.2015 603.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.12.2015 09:44 SP.0050.3.602.2015 602.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przenieienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.12.2015 09:41 SP.0050.3.601.2015 601.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 13:49 SP.0050.3.600.2015 600.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r
11.12.2015 13:47 SP.0050.3.599.2015 599.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 13:46 SP.0050.3.598.2015 598.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 13:45 SP.0050.3.597.2015 597.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 13:44 SP.0050.3.596.2015 596.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 13:40 SP.0050.3.595.2015 595.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 13:39 SP.0050.3.594.2015 594.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 13:37 SP.0050.3.593.2015 593.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 13:36 SP.0050.3.592.2015 592.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
11.12.2015 13:35 SP.0050.3.591.2015 591.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminom
11.12.2015 13:34 SP.0050.3.590.2015 590.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 13:31 SP.0050.3.589.2015 589.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 13:29 SP.0050.3.588.2015 588.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 13:28 SP.0050.3.587.2015 587.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 12:57 SP.0050.3.586.2015 586.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 12:55 SP.0050.3.585.2015 585.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 12:53 SP.0050.3.584.2015 584.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 12:52 SP.0050.3.583.2015 583.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
11.12.2015 12:50 SP.0050.3.582.2015 582.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.12.2015 12:49 SP.0050.3.581.2015 581.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami
11.12.2015 12:26 SP.0050.3.580.2015 580.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 12:25 SP.0050.3.579.2015 579.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 12:24 SP.0050.3.578.2015 578.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.12.2015 12:23 SP.0050.3.577.2015 577.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.11.2015 13:30 SP.0050.3.576.2015 576.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
26.11.2015 13:28 SP.0050.3.575.2015 575.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.11.2015 13:26 SP.0050.3.574.2015 574.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.11.2015 13:23 SP.0050.3.573.2015 573.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

1 2 3 następna