Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 12:31 SP.0050.3.732.2015 732.2015 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
13.01.2016 12:30 SP.0050.3.731.2015 731.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.01.2016 12:29 SP.0050.3.730.2015 730.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041
13.01.2016 12:28 SP.0050.3.729.2015 729.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 12:26 SP.0050.3.728.2015 728.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.684.2015 Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
13.01.2016 12:25 SP.0050.3.727.2015 727.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 12:24 SP.0050.3.726.2015 726.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 12:23 SP.0050.3.725.2015 725.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień między paragrafami
13.01.2016 12:22 SP.0050.3.724.2015 724.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień między paragrafami
13.01.2016 12:21 SP.0050.3.723.2015 723.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.01.2016 12:20 SP.0050.3.721.2015 721.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 12:20 SP.0050.3.722.2015 722.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.01.2016 12:17 SP.0050.3.720.2015 720.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 12:16 SP.0050.3.719.2015 719.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
13.01.2016 12:14 SP.0050.3.718.2015 718.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 12:13 SP.0050.3.717.2015 717.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 12:12 SP.0050.3.716.2015 716.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 12:06 SP.0050.3.715.2015 715.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.01.2016 12:04 SP.0050.3.714.2015 714.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
13.01.2016 12:03 SP.0050.3.713.2015 713.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
13.01.2016 12:00 SP.0050.3.712.2015 712.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.01.2016 11:59 SP.0050.3.711.2015 711.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.01.2016 10:38 SP.0050.3.710.2015 710.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.258.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
13.01.2016 10:37 SP.0050.3.709.2015 709.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.257.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
13.01.2016 10:35 SP.0050.3.708.2015 708.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 10:34 SP.0050.3.707.2015 707.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 10:33 SP.0050.3.706.2015 706.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.01.2016 10:32 SP.0050.3.705.2015 705.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień między paragrafami
13.01.2016 10:31 SP.0050.3.704.2015 704.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 10:26 SP.0050.3.703.2015 703.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.01.2016 10:25 SP.0050.3.702.2015 702.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 10:23 SP.0050.3.701.2015 701.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 09:59 SP.0050.3.700.2015 700.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 09:58 SP.0050.3.699.2015 699.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 09:57 SP.0050.3.698.2015 698.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 09:47 SP.0050.3.697.2015 697.2015 zmieniające SP.0050.3.575.2015 PM z dnia 20.11.2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 09:46 SP.0050.3.696.2015 696.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015
13.01.2016 09:45 SP.0050.3.695.2015 695.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.01.2016 09:44 SP.0050.3.694.2015 694.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 09:43 SP.0050.3.693.2015 693.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych prze powiat
13.01.2016 09:39 SP.0050.3.692.2015 692.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 oraz uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
13.01.2016 09:38 SP.0050.3.691.2015 691.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 09:32 SP.0050.3.690.2015 690.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 09:31 SP.0050.3.689.2015 689.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 09:29 SP.0050.3.688.2015 688.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 09:27 SP.0050.3.687.2015 687.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.01.2016 09:26 SP.0050.3.686.2015 686.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
13.01.2016 09:22 SP.0050.3.685.2015 685.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.01.2016 09:21 SP.0050.3.684.2015 684.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
13.01.2016 09:20 SP.0050.3.683.2015 683.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

1 2 3 następna