Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2017 09:18 PR.0003.134.2016 Interpelacja Nr PR.0003.134.2016 w sprawie wykonania oświetlenia terenu od strony zabytkowego jaru pozostałego po Kopalni Karol w dzielnicy Orzegów, oś. Powstańców Śląskich, ul. Fojkisa 2, 4, 8, 12
02.01.2017 09:12 PR.0003.133.2016 Interpelacja Nr PR.0003.133.2016 w sprawie usytuowania wiaty przystankowej o konstrukcji zabudowanej z trzech stron przy ul. Królowej Jadwigi w Orzegowie
02.01.2017 09:07 PR.0003.132.2016 Interpelacja Nr PR.0003.132.2016 w sprawie rozwiązania problemu z wyjazdem z bramy budynku na ulicę
02.01.2017 09:04 PR.0003.131.2016 Interpelacja Nr PR.0003.131.2016 w sprawie możliwości nasadzenia iglaków wzdłuż ogrodzenia przedsiębiorstwa Remondis przy ul. P. Skargi
09.12.2016 11:03 PR.0003.130.2016 Interpelacja Nr PR.0003.130.2016 w sprawie wycinki drzew i krzewów
24.11.2016 17:43 PR.0003.129.2016 Interpelacja Nr PR.0003.129.2016 w sprawie wypowiadania osobom niepełnosprawnym umów o pracę w części dotyczącej wymiaru zatrudnienia
24.11.2016 17:38 PR.0003.128.2016 Interpelacja Nr PR.0003.128.2016 w sprawie remontu wjazdu na parking oraz części nawierzchni parkingu przy ul. Kościelnej
24.11.2016 17:33 PR.0003.127.2016 Wniosek Nr PR.0003.127.2016 w sprawie prawidłowego oznakowania prac interwencyjnych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o.
24.11.2016 17:17 PR.0003.126.2016 Interpelacja Nr PR.0003.126.2016 w sprawie garaży blaszanych w rejonie ulicy Lwa Tołstoja
24.11.2016 17:12 PR.0003.125.2016 Interpelacja Nr PR.0003.125.2016 w sprawie protestu pracowników przeciwko odwołaniu kierownika Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
24.11.2016 16:17 PR.0003.124.2016 Interpelacja Nr PR.0003.124.2016 w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
24.11.2016 16:14 PR.0003.123.2016 Interpelacja Nr PR.0003.123.2016 w sprawie oświetlenia wzdłuż alejek w Parku im. A. Mickiewicza oraz wiaty przystankowej w dzielnicy Godula na przystanku Inkubator w kierunku Nowego Bytomia
24.11.2016 16:11 PR.0003.122.2016 Interpelacja Nr PR.0003.122.2016 w sprawie wykonania oświetlenia na odcinku od kopalni Bielszowice do przejazdu kolejowego
24.11.2016 16:08 PR.0003.121.2016 Interpelacja Nr PR.0003.121.2016 w sprawie darmowych przejazdów dla honorowych dawców krwi
24.11.2016 16:02 PR.0003.120.2016 Interpelacja Nr PR.0003.120.2016 w sprawie parkowania wzdłuż ul. Powstańców oraz oświetlenia ul. Halmbskiej
24.11.2016 15:57 PR.0003.119.2016 Interpelacja Nr PR.0003.119.2016 w sprawie oświetlenia i naprawy chodnika na łuku ul. Weteranów
21.10.2016 11:26 PR.0003.118.2016 Interpelacja Nr PR.0003.118.2016 w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. W. Lipa przy skrzyżowaniu z ul. K. Goduli
21.10.2016 11:24 PR.0003.117.2016 Interpelacja Nr PR.0003.117.2016 w sprawie remontu ulicy Bisty wraz z oświetleniem
21.10.2016 11:22 PR.0003.116.2016 Interpelacja Nr PR.0003.116.2016 w sprawie zmian w zapisie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
21.10.2016 11:20 PR.0003.115.2016 Interpelacja Nr PR.0003.115.2016 w sprawie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych
21.10.2016 11:17 PR.0003.114.2016 Interpelacja Nr PR.0003.114.2016 w sprawie udrożnienia sieci kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Halembie
21.10.2016 11:16 PR.0003.113.2016 Interpelacja Nr PR.0003.113.2016 w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Katowickiej
21.10.2016 11:14 PR.0003.112.2016 Interpelacja Nr PR.0003.112.2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu architektonicznego tzw. rynku orzegowskiego
21.10.2016 11:11 PR.0003.111.2016 Interpelacja Nr PR.0003.111.2016 w sprawie działań porządkowych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
21.10.2016 11:09 PR.0003.110.2016 Wniosek Nr PR.0003.110.2016 w sprawie porządku i utrzymania czystości na terenach miejskich i wokół budynków miejskich
13.10.2016 09:36 PR.0003.109.2016 Interpelacja Nr PR.0003.109.2016 w sprawie wsparcia i zabezpieczenia środków finansowych na okoliczność Gali 20-lecia działalności teatru amatorskiego "Pierro"
13.10.2016 09:34 PR.0003.108.2016 Interpelacja Nr PR.0003.108.2016 w sprawie chodnika
07.10.2016 09:23 PR.0003.107.2016 Interpelacja Nr PR.0003.107.2016 w sprawie działań porządkowych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
30.09.2016 11:48 PR.0003.106.2016 Interpelacja Nr PR.0003.106.2016 w sprawie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w dzielnicy Ruda
30.09.2016 11:45 PR.0003.105.2016 Interpelacja Nr PR.0003.105.2016 w sprawie wykonania placu zabaw i mini siłowni w dzielnicy Ruda
30.09.2016 11:42 PR.0003.104.2016 Interpelacja Nr PR.0003.104.2016 w sprawie utworzenia lodowiska przy Aquadromie w sezonie zimowym
30.09.2016 11:32 PR.0003.103.2016 Interpelacja Nr PR.0003.103.2016 w sprawie budowy brakującej części chodnika przy ul. Kosynierów
30.09.2016 11:18 PR.0003.102.2016 Interpelacja Nr PR.0003.102.2016 w sprawie naprawy ulicy dojścia do Miejskiego Przedszkola Nr 7
30.09.2016 11:10 PR.0003.101.2016 Interpelacja Nr PR.0003.101.2016 w sprawie prośby mieszkańców dotyczącej hałasu i odoru wydzielanego z oczyszczalni ścieków zakładów mięsnych NIKPOL oraz związaną z tym wycinką drzew przy ul. Lisiej
30.09.2016 11:07 PR.0003.100.2016 Interpelacja Nr PR.0003.100.2016 w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu budowę tężni zdrowotnej na terenie Miasta
30.09.2016 11:02 PR.0003.99.2016 Interpelacja Nr PR.0003.99.2016 w sprawie utworzenia parkingu z części chodnika przy ul. J. Piłsudskiego od postoju "TAXI" do nr 32
23.09.2016 08:34 PR.0003.98.2016 Interpelacja Nr PR.0003.98.2016 w sprawie wycinki drzew w Orzegowie
15.09.2016 16:08 PR.0003.97.2016 Interpelacja Nr PR.0003.97.2016 w sprawie złego stanu technicznego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14
08.09.2016 12:32 PR.0003.96.2016 Interpelacja Nr PR.0003.96.2016 w sprawie liczebności oddziałów klasowych oraz rozdzielenia uczniów sześcioletnich i siedmioletnich
08.09.2016 12:31 PR.0003.95.2016 Interpelacja Nr PR.0003.95.2016 w sprawie "Wiadomości Rudzkich"
08.09.2016 12:05 PR.0003.94.2016 Interpelacja Nr PR.0003.94.2016 w sprawie utrzymania dotychczasowych miejsc pracy
08.09.2016 12:01 PR.0003.93.2016 Interpelacja Nr PR.0003.93.2016 w sprawie uporządkowania placu "odjazdowego" znajdującego się na styku ul. Objazdowej z ul. Gen. Hallera
08.09.2016 11:52 PR.0003.92.2016 Interpelacja Nr PR.0003.92.2016 w sprawie odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Miasta Ruda Śląska
08.09.2016 11:49 PR.0003.91.2016 Interpelacja Nr PR.0003.91.2016 w sprawie remontu boiska tartanowego w Szkole Podstawowej Nr 30 i Gimnazjum Nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz remontu dachu basenu w ww. szkołach
08.09.2016 10:50 PR.0003.90.2016 Interpelacja Nr PR.0003.90.2016 w sprawie budowy garaży na obiekcie sportowym
08.09.2016 10:48 PR.0003.89.2016 Interpelacja Nr PR.0003.89.2016 w sprawie działania sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Kokota/ Halembskiej/ ks. J. Niedzieli
08.09.2016 10:23 PR.0003.88.2016 Interpelacja Nr PR.0003.88.2016 w sprawie budowy garaży w rejonie ulicy Joliot Curie 1 w Rudzie Śląskiej - Wirku
08.09.2016 10:20 PR.0003.87.2016 Interpelacja Nr PR.0003.87.2016 w sprawie uruchomienia w bezpośredniej bliskości Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes dwóch punktów gry hazardowej typu "HOT SPOT"
08.09.2016 10:16 PR.0003.86.2016 Interpelacja Nr PR.0003.86.2016 w sprawie uruchomienia w centrum dzielnicy punktu sprzedaży nagrobków cmentarnych wraz z zapleczem
08.09.2016 10:14 PR.0003.85.2016 Interpelacja Nr PR.0003.85.2016 w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Jaśminowej, Różanej, Astrów

1 2 3 następna