Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2016 09:32 druk nr 73/16 Projekt uchwały w sprawie skargi zożonej przez Panią xxxx "na prezydent miasta i podległe jej służby Wydziału Spraw Obywatelskich oraz wniosku o ukaranie prezydent i osób winnych ośmieszania miasta Ruda Śląska"
22.04.2016 13:00 druk nr 72/16 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana xxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w przedmiocie działania na szkodę Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego "ZRYW" Ruda Śląska
22.04.2016 12:51 druk nr 71/16 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez podmiot PROFIT MANAGEMENT, reprezentowany przez Dyrektora xxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
22.04.2016 12:44 druk nr 70/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.48.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
22.04.2016 12:43 druk nr 69/16 Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2017 rok
22.04.2016 12:40 druk nr 68/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
22.04.2016 12:39 druk nr 67/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
22.04.2016 12:34 druk nr 66/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
22.04.2016 12:31 druk nr 65/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
22.04.2016 12:28 druk nr 64/16 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska"
22.04.2016 12:25 druk nr 63/16 Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologicznego
22.04.2016 12:19 druk nr 62/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod stawy
22.04.2016 12:16 druk nr 61/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod garaże położone w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ulicy Gwareckiej
22.04.2016 12:00 druk nr 60/16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
22.04.2016 11:55 druk nr 59/16 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana xxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w związku z brakiem nadzoru nad podległymi służbami
22.04.2016 11:52 druk nr 58/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska udziałów w spółce pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny sp. z o.o.
22.04.2016 11:47 druk nr 57/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
22.04.2016 11:43 druk nr 56/16 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
22.04.2016 11:41 druk nr 55/16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Śląska programu "Rudzka Karta Seniora 60+"
22.04.2016 11:39 druk nr 54/16 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 20 w Rudzie Śląskiej - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
22.04.2016 11:36 druk nr 53/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
22.04.2016 11:26 druk nr 52/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.42.2016 z dnia 17 marca 2016 r.