Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2016 10:59 druk nr 98/16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez xxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
17.06.2016 10:54 druk nr 97/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 346/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Doroszewskiego 4
17.06.2016 10:52 druk nr 96/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 428/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
17.06.2016 10:47 druk nr 95/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
17.06.2016 10:45 druk nr 94/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
17.06.2016 10:42 druk nr 93/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
17.06.2016 10:40 druk nr 92/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
17.06.2016 10:37 druk nr 91/16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2015
17.06.2016 10:35 druk nr 90/16 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2015
17.06.2016 10:33 druk nr 89/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
17.06.2016 10:31 druk nr 88/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.54.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2017 rok
17.06.2016 10:27 druk nr 87/16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Rudzie Śląskiej oraz określenia opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzach Komunalnych miasta Ruda Śląska
17.06.2016 10:25 druk nr 86/16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokosci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
17.06.2016 10:15 druk nr 85/16 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej"