Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2016 09:19 druk nr 139/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
14.10.2016 09:14 druk nr 138/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
14.10.2016 08:50 druk nr 137/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
14.10.2016 08:48 druk nr 136/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
14.10.2016 08:44 druk nr 135/16 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska"
13.10.2016 17:30 druk nr 134/16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
13.10.2016 17:21 druk nr 133/16 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
13.10.2016 17:17 druk nr 132/16 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
13.10.2016 17:13 druk nr 131/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.97.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.