Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2018 17:13 PR.0003.111.2017 Interpelacja Nr PR.0003.111.2017 w sprawie wycięcia lub prześwietlenia drzewa przy ul. Różanej 14
18.01.2018 17:09 PR.0003.110.2017 Interpelacja Nr PR.0003.110.2017 w sprawie wyposażenia 2 kącików gospodarczych w pojemniki na plastik, papier, szkło przy ul. Wolności - Raciborska
18.01.2018 17:06 PR.0003.109.2017 Wniosek Nr PR.0003.109.2017 w sprawie naprawy nawierzchni placu gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 40 w Goduli w 2018 roku
18.01.2018 16:43 PR.0003.108.2017 Interpelacja Nr PR.0003.108.2017 w sprawie odśnieżania ulic
18.01.2018 16:35 PR.0003.107.2017 Interpelacja Nr PR.0003.107.2017 w sprawie naprawy lub usytuowania nowych latarni przy Szkole Podstawowej nr 6
18.01.2018 16:21 PR.0003.106.2017 Interpelacja Nr PR.0003.106.2017 w sprawie naprawy nawierzchni drogi przy ul. K. Goduli na wysokości Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
18.01.2018 16:17 PR.0003.105.2017 Interpelacja Nr PR.0003.105.2017 w sprawie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Grodzkiej w Halembie
18.01.2018 16:12 PR.0003.104.2017 Interpelacja Nr PR.0003.104.2017 w sprawie zimowego i letniego utrzymania parkingu przy cmetarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej Halembie
18.01.2018 16:01 PR.0003.103.2017 Interpelacja Nr PR.0003.103.2017 w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Chrobrego
18.01.2018 14:59 PR.0003.102.2017 Interpelacja Nr PR.0003.102.2017 w sprawie unowocześnienia auli ZSO nr 3 im. Jana Pawła II w sprzęt audiowizualny
18.01.2018 14:55 PR.0003.101.2017 Interpelacja Nr PR.0003.101.2017 w sprawie remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Rudzie Śląskiej
18.01.2018 14:52 PR.0003.100.2017 Interpelacja Nr PR.0003.100.2017 w sprawie przeprowadzenia remontu i przystosowania pomieszczeń do funkcji szkolnych
18.01.2018 14:50 PR.0003.99.2017 Interpelacja Nr PR.0003.99.2017 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na przejściu dla pieszych na ul. 1 Maja
18.01.2018 14:48 PR.0003.98.2017 Interpelacja Nr PR.0003.98.2017 w sprawie nawierzchni ulicy Matejki w Rudzie
18.01.2018 14:45 PR.0003.97.2017 Interpelacja Nr PR.0003.97.2017 w sprawie oświetlenia ulicy Starej
16.11.2017 13:38 PR.0003.96.2017 Interpelacja Nr PR.0003.96.2017 w sprawie kamery na boisku "Orlik" przy ul. Plebiscytowej
16.11.2017 13:36 PR.0003.95.2017 Interpelacja Nr PR.0003.95.2017 w sprawie boiska do siatkówki przy ul. Plebiscytowej
16.11.2017 13:08 PR.0003.94.2017 Interpelacja Nr PR.0003.94.2017 w sprawie ul. Strumykowej w Kochłowicach
16.11.2017 12:36 PR.0003.93.2017 Interpelacja Nr PR.0003.93.2017 w sprawie usunięcia słupów oświetleniowych na ul. gen. Hallera
16.11.2017 12:24 PR.0003.92.2017 Interpelacja Nr PR.0003.92.2017 w sprawie remontu drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kard. A. Hlonda 1, 3, 5, 7 oraz W. Bogusławskiego 5, 7, 9
16.11.2017 12:22 PR.0003.91.2017 Interpelacja Nr PR.0003.91.2017 w sprawie zmiany wizerunku tramwaju posadowionego przy rondzie w Chebziu
16.11.2017 12:20 PR.0003.90.2017 Interpelacja Nr PR.0003.90.2017 w sprawie oznakowania ulic Szewczyka i Wita Stwosza
30.10.2017 11:23 PR.0003.89.2017 Interpelacja Nr PR.0003.89.2017 w sprawie likwidacji skutków wadliwego wykonania kanalizacji na tzw. Fińskich Domkach w Bielszowicach
30.10.2017 11:16 PR.0003.88.2017 Interpelacja Nr PR.0003.88.2017 w sprawie braku chodnika na ulicy Kingi i ulicy Górnej
30.10.2017 11:14 PR.0003.87.2017 Interpelacja Nr PR.0003.87.2017 w sprawie umieszczenia na terenie Miasta Ruda Śląska pojemników na "psie odchody"
26.10.2017 11:48 PR.0003.86.2017 Interpelacja Nr PR.0003.86.2017 w sprawie naprawy drogi i chodnika przy ul. Astrów
26.10.2017 11:46 PR.0003.85.2017 Interpelacja Nr PR.0003.85.2017 w sprawie kącików gospodarczych przy ul. Różanej, Fiołków, Narcyzów w Rudzie Śląskiej
09.10.2017 15:02 PR.0003.84.2017 Interpelacja Nr PR.0003.84.2017 w sprawie informacji o dokonanej zmianie nazwy ulicy
22.09.2017 12:42 PR.0003.83.2017 Interpelacja Nr PR.0003.83.2017 w sprawie zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej i Policji w okolicy ul. Janasa w Rudzie
22.09.2017 12:40 PR.0003.82.2017 Interpelacja Nr PR.0003.82.2017 w sprawie naprawy drogi na skrzyżowaniu Solidarności i Olszynowej w Halembie
06.09.2017 14:52 PR.0003.81.2017 Interpelacja Nr PR.0003.81.2017 w sprawie remontu chodnika w dzielnicy Ruda
06.09.2017 10:46 PR.0003.80.2017 Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
31.08.2017 17:29 PR.0003.79.2017 Interpelacja Nr PR.0003.79.2017 w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu
31.08.2017 17:23 PR.0003.78.2017 Interpelacja Nr PR.0003.78.2017 w sprawie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Orzegowskiej
28.08.2017 12:32 PR.0003.77.2017 Interpelacja Nr PR.0003.77.2017 w sprawie progów zwalniających wzdłuż ul. Nowy Świat
21.08.2017 09:51 PR.0003.76.2017 Wniosek Nr PR.0003.76.2017 w sprawie cząstkowej naprawy istniejącej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Bytomskiej na działkach numer 2777/259, 2779/260, 380/255
20.07.2017 16:28 PR.0003.75.2017 Wniosek Nr PR.0003.75.2017 o przedłożenie aktualnych regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu aktywności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
12.07.2017 12:03 PR.0003.74.2017 Interpelacja Nr PR.0003.74.2017 w sprawie wycięcia krzewów zasłaniających dojazd do ronda w Chebziu od strony DTŚ
05.07.2017 10:12 PR.0003.73.2017 Interpelacja Nr PR.0003.73.2017 w sprawie wykonania oznakowania poziomego w obrębie postoju taksówek na osiedlu Halemba I
23.06.2017 11:31 PR.0003.72.2017 Interpelacja Nr PR.0003.72.2017 w sprawie ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 8
23.06.2017 11:30 PR.0003.71.2017 Interpelacja Nr PR.0003.71.2017 w sprawie nawierzchni ul. Podlaskiej
23.06.2017 11:28 PR.0003.70.2017 Interpelacja Nr PR.0003.70.2017 w sprawie oświetlenia traktu pieszego
23.06.2017 11:27 PR.0003.69.2017 Interpelacja Nr PR.0003.69.2017 w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miastem
23.06.2017 11:25 PR.0003.68.2017 Interpelacja Nr PR.0003.68.2017 w sprawie sytuacji finansowej Mejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
23.06.2017 11:15 PR.0003.67.2017 Interpelacja Nr PR.0003.67.2017 w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych
23.06.2017 10:59 PR.0003.66.2017 Interpelacja Nr PR.0003.66.2017 w sprawie kompleksowego remontu drogi ul. Jodłowej
23.06.2017 10:58 PR.0003.65.2017 Interpelacja Nr PR.0003.65.2017 w sprawie likwidacji zapadliska w ul. Janty, wywozu nieczystości z przyulicznych koszy
23.06.2017 10:57 PR.0003.64.2017 Interpelacja Nr PR.0003.64.2017 w sprawie utworzenia wybiegu dla psów
23.06.2017 10:54 PR.0003.63.2017 Interpelacja Nr PR.0003.63.2017 w sprawie terenu przyległego do rzeki Kłodnicy
23.06.2017 10:51 PR.0003.62.2017 Interpelacja Nr PR.0003.62.2017 w sprawie oragnizacji ruchu na ul. 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną

1 2 3 następna