Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2017 16:50 Druk nr 31/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
09.02.2017 16:45 Druk nr 30/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
09.02.2017 16:43 Druk nr 29/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
09.02.2017 16:41 Druk nr 28/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
09.02.2017 13:50 Druk nr 27/17 Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
09.02.2017 13:46 Druk nr 26/17 Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
09.02.2017 13:37 Druk nr 25/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod 31 ogródków rekreacyjnych i 5 garaży wolnostojących zlokalizowanych w rejonie ul. Nowobytomskiej oraz ul. Józefa Szafranka
09.02.2017 13:32 Druk nr 24/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
09.02.2017 13:27 Druk nr 23/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod jeden ogródek rekreacyjny i cztery ogódki przydomowe zlokalizowane w rejonie ul. Konstantego Ciołkowskiego