Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2017 09:10 druk nr 61/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
14.04.2017 09:05 druk nr 60/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.04.2017 08:40 druk nr 59/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.04.2017 08:38 druk nr 58/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.04.2017 08:35 druk nr 57/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
13.04.2017 09:28 druk nr 56/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej
13.04.2017 09:27 druk nr 55/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
13.04.2017 09:25 druk nr 54/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod parking zlokalizowany w rejonie ul. 1 Maja 73
13.04.2017 09:02 druk nr 53/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej nr 9 zabudowanej garażem murowanym
13.04.2017 08:58 druk nr 52/17 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr PR.0007.17.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.01.2016 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2016 - 2020 "Ruda Śląska - miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym"
12.04.2017 14:16 druk nr 51/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
12.04.2017 14:11 druk nr 50/17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016