Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.06.2017 13:11 druk nr 103/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.06.2017 11:11 druk nr 102/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
16.06.2017 11:10 druk nr 101/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
16.06.2017 11:08 druk nr 100/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
16.06.2017 10:45 druk nr 99/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
16.06.2017 10:39 druk nr 98/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny - Ludomira Różyckiego
16.06.2017 10:36 druk nr 97/17 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2016
16.06.2017 10:33 druk nr 96/17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2016
16.06.2017 10:30 druk nr 95/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
16.06.2017 10:27 druk nr 94/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
16.06.2017 10:25 druk nr 93/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
16.06.2017 10:23 druk nr 92/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
16.06.2017 10:21 druk nr 91/17 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
16.06.2017 10:18 druk nr 90/17 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w ramach działania 2.5 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rekrutacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów"
16.06.2017 10:16 druk nr 89/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
16.06.2017 10:12 druk nr 88/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Kąpielowej
16.06.2017 09:59 druk nr 87/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
16.06.2017 09:49 druk nr 86/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej