Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2017 14:29 PR.0007.139.2017 Uchwała w sprawie skargi z dnia 22.05.2017 r. złożonej przez zamieszkałego w Rudzie Śląskiej p.xxx xxxx dotyczącej nieprawidłowości w postępowaniu pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zarządcy drogi oraz Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, w związku z czym doszło do zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ul. Międzyblokowej, skutkiem czego doszło do uszkodzenia dwóch samochodów, w tym pojazdu Skarżącego
26.09.2017 14:27 PR.0007.138.2017 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
26.09.2017 14:25 PR.0007.137.2017 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
26.09.2017 14:23 PR.0007.136.2017 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
26.09.2017 14:21 PR.0007.135.2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Huty Pokój” S.A. na okres od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 6 listopada 2018 r.
26.09.2017 14:19 PR.0007.134.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
26.09.2017 14:17 PR.0007.133.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
26.09.2017 14:10 PR.0007.132.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
26.09.2017 14:09 PR.0007.131.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.09.2017 14:08 PR.0007.130.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.09.2017 14:06 PR.0007.129.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017