Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2017 12:18 druk nr 230/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
24.11.2017 12:14 druk nr 229/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
24.11.2017 12:12 druik nr 228/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
24.11.2017 12:10 druk nr 227/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
23.11.2017 11:31 druk nr 226/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
23.11.2017 11:28 druk nr 225/17 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
23.11.2017 11:25 druk nr 224/17 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
23.11.2017 11:21 druk nr 223/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony budynków mieszczących się na terenie ośrodka wypoczynkowego "Borówka" przy ulicy Malinowej 45a w Mikołowie
23.11.2017 11:16 druk nr 222/17 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
23.11.2017 11:13 druk nr 221/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.39.2017 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
23.11.2017 11:09 druk nr 220/17 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miasta Ruda Śląska
23.11.2017 11:06 druk nr 219/17 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska"
21.11.2017 12:54 druk nr 218/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:43 druk nr 217/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:41 druk nr 216/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:39 druk nr 215/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Julisza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:37 druk nr 214/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:33 druk nr 213/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:31 druk nr 212/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:30 druk nr 211/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:28 druk nr 210/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:25 druk nr 209/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:19 druk nr 208/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Sportową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:17 druk nr 207/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:14 druk nr 206/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:10 druk nr 205/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 12:06 druk nr 204/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 10:35 druk nr 203/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Marii Skodowskiej - Curie w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 10:26 druk nr 202/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 10:23 druk nr 201/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 10:21 druk nr 200/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej
21.11.2017 10:16 druk nr 199/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej
20.11.2017 14:49 druk nr 198/17 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
20.11.2017 14:48 druk nr 197/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
20.11.2017 14:46 druk nr 196/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
20.11.2017 14:43 druk nr 195/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
20.11.2017 14:42 druk nr 194/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
20.11.2017 14:38 druk nr 193/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
20.11.2017 14:33 druk nr 192/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
20.11.2017 14:30 druk nr 191/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
20.11.2017 14:20 druk nr 190/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
20.11.2017 14:15 druk nr 189/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
20.11.2017 14:12 druk nr 188/17 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
20.11.2017 14:04 druk nr 187/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
20.11.2017 13:52 druk nr 186/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 41 im. Józefa Wieczorka w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 41 im. Józefa Wieczorka w Rudzie Śląskiej
20.11.2017 13:43 druk nr 185/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudzie Śląskiej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Rudzie Śląskiej
20.11.2017 13:24 druk nr 184/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII
20.11.2017 13:21 druk nr 183/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej w Szkołę Policealną nr 7 dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej
20.11.2017 13:14 druk nr 182/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Rudzie Śląskiej
20.11.2017 13:08 druk nr 181/17 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 Specjalną w Rudzie Śląskiej

1 2 następna