Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 10:55 SP.0050.3.417.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.10.2018 10:52 SP.0050.3.416.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.10.2018 10:49 SP.0050.3.415.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.10.2018 10:45 SP.0050.3.414.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.10.2018 10:40 SP.0050.3.413.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.10.2018 10:34 SP.0050.3.412.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
17.10.2018 10:26 SP.0050.3.411.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.10.2018 10:22 SP.0050.3.410.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.10.2018 10:18 SP.0050.3.409.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.10.2018 10:14 SP.0050.3.408.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.10.2018 10:08 SP.0050.3.407.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.10.2018 10:21 SP.0050.3.406.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
16.10.2018 10:16 SP.0050.3.405.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11.10.2018 11:59 SP.0050.3.404.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.10.2018 11:54 SP.0050.3.403.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
11.10.2018 11:49 SP.0050.3.402.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.10.2018 11:44 SP.0050.3.401.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiatu
11.10.2018 11:37 SP.0050.3.400.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11.10.2018 11:32 SP.0050.3.399.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2018 11:27 SP.0050.3.398.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2018 11:23 SP.0050.3.397.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2018 11:18 SP.0050.3.396.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2018 11:13 SP.0050.3.395.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.10.2018 11:04 SP.0050.3.394.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
11.10.2018 10:56 SP.0050.3.393.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2018 10:52 SP.0050.3.392.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2018 10:47 SP.0050.3.391.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
11.10.2018 10:44 SP.0050.3.390.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2018 10:39 SP.0050.3.389.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.10.2018 12:59 SP.0050.3.388.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.388.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
05.10.2018 12:51 SP.0050.3.387.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.387.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
05.10.2018 12:40 SP.0050.3.386.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.386.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
05.10.2018 12:32 SP.0050.3.385.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.385.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
05.10.2018 12:24 SP.0050.3.384.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.384.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
05.10.2018 12:08 SP.0050.3.383.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.383.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.10.2018 12:02 SP.0050.3.382.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.382.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
05.10.2018 11:50 SP.0050.3.381.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.381.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.10.2018 11:43 SP.0050.3.380.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.380 w sprawie zmian w budżecie na prawach powiatu na 2018 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
05.10.2018 11:34 SP.0050.3.379.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.379.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
05.10.2018 11:28 SP.0050.3.378.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.378.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
05.10.2018 11:24 SP.0050.3.377.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.377.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
05.10.2018 11:19 SP.0050.3.376.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.376.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
05.10.2018 11:12 SP.0050.3.375.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.375.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
05.10.2018 11:07 SP.0050.3.374.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.374.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych
05.10.2018 10:50 SP.0050.3.373.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.373.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.10.2018 13:47 SP.0050.3.372.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.372.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień w planie wydatków między paragrafami.
04.10.2018 13:42 SP.0050.3.371.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.371.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
02.10.2018 09:40 SP.0050.3.370.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.370.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej.
02.10.2018 09:32 SP.0050.3.369.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.369.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
02.10.2018 09:26 SP.0050.3.368.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.3.367.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.

1 2 3 4 5 6 następna