Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 08:29 SP.0050.3.685.2018 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
07.01.2019 13:20 SP.0050.3.684.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018-2041
07.01.2019 13:17 SP.0050.3.683.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.01.2019 13:15 SP.0050.3.682.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień w planie wydatków między paragrafami
07.01.2019 13:12 SP.0050.3.681.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2019 13:07 SP.0050.3.680.2018 w sprawie w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów powiatu
07.01.2019 13:02 SP.0050.3.679.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.01.2019 14:55 SP.0050.3.678.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.01.2019 14:53 SP.0050.3.677.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.01.2019 14:49 SP.0050.3.676.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
02.01.2019 14:47 SP.0050.3.675.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.01.2019 14:43 SP.0050.3.674.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.12.2018 12:36 SP.0050.3.673.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.12.2018 12:32 SP.0050.3.672.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.12.2018 12:27 SP.0050.3.671.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.12.2018 12:24 SP.0050.3.670.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.12.2018 12:20 SP.0050.3.669.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.12.2018 12:18 SP.0050.3.668.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.12.2018 12:15 SP.0050.3.667.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.12.2018 12:13 SP.0050.3.666.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.12.2018 12:11 SP.0050.3.665.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.12.2018 12:08 SP.0050.3.664.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.12.2018 12:02 SP.0050.3.663.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
28.12.2018 11:56 SP.0050.3.662.2018 w sprawie wykonania Uchwały nr PR.0007.214.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
21.12.2018 12:10 SP.0050.3.661.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.12.2018 12:01 SP.0050.3.660.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.12.2018 11:56 SP.0050.3.659.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.12.2018 11:50 SP.0050.3.658.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2018 11:47 SP.0050.3.657.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 11:44 SP.0050.3.656.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2018 11:40 SP.0050.3.655.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
21.12.2018 11:35 SP.0050.3.654.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
21.12.2018 11:30 SP.0050.3.653.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
21.12.2018 11:27 SP.0050.3.652.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
21.12.2018 11:23 SP.0050.3.651.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 11:20 SP.0050.3.650.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 11:15 SP.0050.3.649.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 11:09 SP.0050.3.648.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 11:04 SP.0050.3.647.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 10:59 SP.0050.3.646.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innyhc zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
21.12.2018 10:54 SP.0050.3.645.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
21.12.2018 10:49 SP.0050.3.644.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 10:46 SP.0050.3.643.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
21.12.2018 10:37 SP.0050.3.642.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.12.2018 10:33 SP.0050.3.641.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawacha powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.12.2018 11:24 SP.0050.3.640.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2041 oraz uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
19.12.2018 11:08 SP.0050.3.639.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.12.2018 11:04 SP.0050.3.638.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.12.2018 11:01 SP.0050.3.637.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.12.2018 10:50 SP.0050.3.636.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 4 5 6 następna