Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2018 10:39 SP.0050.2.396.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Cyprysowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
18.10.2018 10:34 SP.0050.2.395.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. dr Jordana w Rudzie Śląskiej na rzez jej użytkowników wieczystych
18.10.2018 10:30 SP.0050.2.394.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
18.10.2018 10:25 SP.0050.2.393.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kingi w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
18.10.2018 10:21 SP.0050.2.392.2018 w sprawie ustalenia i wprowadzenia wysokości odpłatności za usługi plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
18.10.2018 10:14 SP.0050.2.391.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru gospodarstw domowych do Projektu pn. "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska Etap III"
18.10.2018 10:08 SP.0050.2.390.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 447/342, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja, Gen Hallera
18.10.2018 10:01 SP.0050.2.389.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
18.10.2018 09:52 SP.0050.2.388.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kingi 89a w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
11.10.2018 10:25 SP.0050.2.387.2018 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
11.10.2018 10:14 SP.0050.2.386.2018 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska
11.10.2018 10:05 SP.0050.2.385.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ks. Jana Szymały
11.10.2018 09:57 SP.0050.2.384.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 282 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
04.10.2018 13:34 SP.0050.2.383.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.383.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5
04.10.2018 13:30 SP.0050.2.382.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.382.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4
04.10.2018 13:26 SP.0050.2.381.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.381.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opeikuńczo - Wychowawczej Nr 3
04.10.2018 13:22 SP.0050.2.380.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.380.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
04.10.2018 13:17 SP.0050.2.379.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.379.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1
04.10.2018 13:11 SP.0050.2.378.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.378.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
04.10.2018 13:01 SP.0050.2.377.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.377.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
04.10.2018 12:29 SP.0050.2.376.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.376.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych.
04.10.2018 12:14 SP.0050.2.375.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.375.2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porzumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5.4-3453/211 i 5.4-3442/204 stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiegę wieczystą nr .....
04.10.2018 11:20 SP.0050.2.374.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.374.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowania wieczystego.
04.10.2018 11:00 SP.0050.2.373.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.373.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska".
04.10.2018 10:32 SP.0050.2.372.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.372.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Karola Goduli nr 32
04.10.2018 10:23 SP.0050.2.371.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.371.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska"
03.10.2018 10:31 SP.0050.2.370.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.370.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej"
03.10.2018 10:21 SP.0050.2.369.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.369.2018 r. zmieniające Zarządzenia nr SP.0050.2.361.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przycinkę drzew w pasach drogowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
03.10.2018 10:09 SP.0050.2.368.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.368.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicznego przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej - Halembie"
03.10.2018 09:56 SP.0050.2.367.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.367.2018 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
26.09.2018 12:17 SP.0050.2.366.2018 r. Zarządzenie Nr SP.0050.2.366.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
26.09.2018 12:09 SP.0050.2.365.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.365.2018 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej z zajmowanego stanowiska
26.09.2018 11:55 SP.0050.2.364.2018 r. Zarządznie Nr SP.0050.2.364.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty wykonywujące działalność leczniczą na realizację programu pn. "Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją", formularzy karty ocena formalnej i merytorycznej oraz wzoru oświadczenia członka Komisji Konkursowej
26.09.2018 11:36 SP.0050.2.363.2018 r Zarządzenie Nr SP.0050.2.363.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert żłożonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na realizację w 2018 roku programu pn. "Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją"
26.09.2018 11:24 SP.0050.2.362.2018 r. Zarządzenie Nr SP.0050.2.362.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oświetlenie świąteczne Miasta Ruda Śląska w okresie świąteczno-noworocznym 2018/2019"
26.09.2018 11:09 SP.0050.2.361.2018 r. Zarządzenie Nr SP.0050.2.361.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przycinkę drzew w pasach drogowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
26.09.2018 11:02 SP.0050.2.360.2018 r. Zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
25.09.2018 10:07 SP.0050.2.359.2018 r. Zarządzenie Nr SP.0050.2.359.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boisk sportowych przy SP 30 przy ul. Chryzantem 10"
25.09.2018 09:57 SP.0050.2.358.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.358.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego" (5 zadań).
25.09.2018 09:46 SP.0050.2.357.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.357.2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mierosławskiego w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
25.09.2018 09:40 SP.0050.2.356.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.356. 2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grobla Kolejowa 22 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczstych.
25.09.2018 09:32 SP.0050.2.355.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.355.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Młyńskiej
25.09.2018 09:12 SP.0050.2.354.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.354.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.09.2018 09:04 SP.0050.2.353.2018 Zarządzenie Nr SP.0050.2.353.2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
13.09.2018 13:44 SP.0050.2.352.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019"
13.09.2018 13:08 SP.0050.2.351.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
12.09.2018 14:36 SP.0050.2.350.2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr:3250/182 i 3251/182, stanowiące własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3832/117, położonej w Zabrzu przy ul. I. Paderewskiego
12.09.2018 14:30 SP.0050.2.349.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakres przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska
12.09.2018 09:34 SP.0050.2.348.2018 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska położonej przy ul. Solnej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
12.09.2018 09:24 SP.0050.2.347.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46"

1 2 3 4 5 6 następna