Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2018 12:37 PR.0007.46.2018 Uchwała w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Arki Bożka w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
02.03.2018 12:36 PR.0007.45.2018 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
02.03.2018 12:34 PR.0007.44.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany położony w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Solidarności
02.03.2018 12:33 PR.0007.43.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu w rejonie ulicy Chorzowskiej
02.03.2018 12:32 PR.0007.42.2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7, zmienionej Uchwałą Nr PR.0007.40.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r.
02.03.2018 12:30 PR.0007.41.2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.184.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
02.03.2018 12:28 PR.0007.40.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
02.03.2018 12:27 PR.0007.39.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
02.03.2018 12:26 PR.0007.38.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
02.03.2018 12:22 PR.0007.37.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
02.03.2018 12:20 PR.0007.36.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
02.03.2018 12:19 PR.0007.35.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
02.03.2018 12:17 PR.0007.34.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
02.03.2018 12:10 PR.0007.33.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
02.03.2018 10:59 PR.0007.32.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
02.03.2018 10:57 PR.0007.31.2018 Uchwała w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
02.03.2018 10:56 PR.0007.30.2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.240.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
02.03.2018 10:54 PR.0007.29.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia 3-letniego "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2018 - 2020"
02.03.2018 10:52 PR.0007.28.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia 3-letniego "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2018 - 2020"
02.03.2018 10:51 PR.0007.27.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji południowej kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
02.03.2018 10:49 PR.0007.26.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 5 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
02.03.2018 10:48 PR.0007.25.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
02.03.2018 10:46 PR.0007.24.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu wymiany oświetlenia oraz malowania wnętrza kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
02.03.2018 10:45 PR.0007.23.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży północnej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
02.03.2018 10:42 PR.0007.22.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie wież wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych oraz zmianą pokrycia, wykonaniem nowych obróbek blacharskich oraz wymianą sterczyn w kościele pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
02.03.2018 10:40 PR.0007.21.2018 Uchwała w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
01.03.2018 10:23 PR.0007.20.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
01.03.2018 10:21 PR.0007.19.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
01.03.2018 10:18 PR.0007.18.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018