Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2018 10:40 druk nr 168/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
14.09.2018 10:32 druk nr 167/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
14.09.2018 10:29 druk nr 166/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
14.09.2018 10:25 druk nr 165/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
14.09.2018 10:02 druk nr 164/18 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
14.09.2018 10:00 druk nr 163/18 Projekt uchwały w sprawie wynaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
14.09.2018 09:54 druk nr 162/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
14.09.2018 09:51 druk nr 161/18 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
14.09.2018 09:50 druk nr 160/18 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
14.09.2018 09:46 druk nr 159/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy namju gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Pokoju
14.09.2018 09:37 druk nr 158/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2013"