Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2018 12:38 druk nr 214/18 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
28.11.2018 12:35 druk nr 213/18 Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
27.11.2018 10:15 druk nr 198/18 Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
27.11.2018 10:12 druk nr 197/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2019 - 2022
27.11.2018 10:02 druk nr 196/18 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2019, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja
27.11.2018 09:53 druk nr 195/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
27.11.2018 09:50 druk nr 194/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
27.11.2018 09:46 druk nr 193/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018