Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2018 14:13 PR.0007.189.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
04.12.2018 14:12 PR.0007.188.2018 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 14:08 PR.0007.187.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 14:07 PR.0007.186.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 14:00 PR.0007.185.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 13:57 PR.0007.184.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 13:56 PR.0007.183.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda
04.12.2018 13:54 PR.0007.182.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 13:52 PR.0007.181.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 13:49 PR.0007.180.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
04.12.2018 13:45 PR.0007.179.2018 uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
04.12.2018 13:42 PR.0007.178.2018 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
04.12.2018 13:36 PR.0007.177.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska