Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2018 13:01 PR.0003.129.2018 Interpelacja Nr PR.0003.129.2018 w sprawie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, wykonania zatoki autobusowej oraz dodatkowego przejścia dla pieszych
27.12.2018 12:58 PR.0003.128.2018 Interpelacja Nr PR.0003.128.2018 w sprawie wykonania dodatkowego pasa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Czarnoleśnej, Kokota i 1 Maja
27.12.2018 12:56 PR.0003.126.2018 Interpelacja Nr PR.0003.126.2018 w sprawie zainstalowania oświetlenia świątecznego na osiedlu Kuźnica przy ul. Sobieskiego
27.12.2018 12:54 PR.0003.127.2018 Interpelacja Nr PR.0003.127.2018 w sprawie ulokowania pojemników do segregacji odpadów pod wskazanymi adresami
27.12.2018 12:52 PR.0003.125.2018 Interpelacja Nr PR.0003.125.2018 w sprawie renowacji piekaroka zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Potokowej
27.12.2018 12:50 PR.0003.124.2018 Interpelacja Nr PR.0003.124.2018 w sprawie budowy placu zabaw w Rudzie Śląskiej 1
27.12.2018 12:46 PR.0003.123.2018 Interpelacja Nr PR.0003.123.2018 w sprawie renowacji tramwaju przy zajezdni w dzielnicy Chebzie
27.12.2018 12:23 PR.0003.122.2018 Interpelacja Nr PR.0003.122.2018 w sprawie nowego muru oporowego zabezpieczejącego obsunięcie się ulicy 1 Maja na halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 4
27.12.2018 11:46 PR.0003.121.2018 Interpelacja Nr PR.0003.121.2018 w sprawie realizacji w roku 2019 niewykonanych zadań budżetu obywatelskiego 2018
27.12.2018 11:36 PR.0003.120.2018 Interpelacja Nr PR.0003.120.2018 w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20, marketu NETTO przy ul. Oświęcimskiej oraz w pobliżu dawnej KWK Nowy Wirek
27.12.2018 11:11 PR.0003.119.2018 Interpelacja Nr PR.0003.119.2018 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w prawo własności
27.12.2018 11:08 PR.0003.118.2018 Zapytanie Nr PR.0003.118.2018 w sprawie możliwości zwolnienia z obowiązku płacenia podatku za posiadanie psa właścicieli psów - krwiodawców
27.12.2018 11:01 PR.0003.117.2018 Interpelacja Nr PR.0003.117.2018 w sprawie odbudowy pomnika poświęconego Powstańcom Śląskim w Halembie
27.12.2018 10:48 PR.0003.116.2018 Interpelacja Nr PR.0003.116.2018 w sprawie progu zwalniającego
27.12.2018 10:43 PR.0003.115.2018 Interpelacja Nr PR.0003.115.2018 w sprawie remontu budynku, w którym mieści się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
27.12.2018 10:41 PR.0003.114.2018 Interpelacja Nr PR.0003.114.2018 w sprawie likwidacji zalewisk w jezdni
27.12.2018 10:18 PR.0003.113.2018 Interpelacja Nr PR.0003.113.2018 w sprawie oświetlenia świątecznego w dzielnicy Bielszowice
27.12.2018 10:14 PR.0003.112.2018 Interpelacja Nr PR.0003.112.2018 w sprawie wykonania remontu alei pomiędzy ul. Korfantego a ul. Kopalnianą
27.12.2018 10:09 PR.0003.111.2018 Interpelacja Nr PR.0003.111.2018 w sprawie drogi dojazdowej do posesji przy ul. W. Jagiełły
27.12.2018 10:07 PR.0003.110.2018 Interpelacja Nr PR.0003.110.2018 w sprawie wykonania drogi w ciągu ul. Łowieckiej
05.12.2018 10:30 PR.0003.109.2018 Interpelacja nr PR.0003.109.2018 w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
05.12.2018 10:27 PR.0003.108.2018 Interpelacja nr PR.0003.108.2018 w sprawie zwalczania uciążliwości i szkód wyrządzanych przez dziki na terenie dzielnic południowych tj. Kochłowic, Halemby i Bielszowic
05.12.2018 10:18 PR.0003.107.2018 Interpelacja Nr PR.0003.107.2018 w sprawie wyposażenia kącików gospodarczych przy ul. Wolności i Raciborskiej w pojemniki na plastik, papier i szkło
05.12.2018 10:01 PR.0003.106.2018 Interpelacja nr PR.0003.106.2018 w sprawie remontu odcinka drogi (10m) dojazdowej do budynków przy ul. Raciborskiej 10 i 12 oraz do restauracji "Wawelskiej"
05.12.2018 09:56 PR.0003.105.2018 Interpelacja Nr PR.0003.105.2018 w sprawie zabudowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Perspektywa" podjazdu dla 5-ciu niepełnosprawnych mieszkańców przy ul. Wawelskiej
05.12.2018 09:54 PR.0003.104.2018 Interpelacja Nr PR.0003.104.2018 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na DTŚ w kierunku do Katowic przed zjazdem na Nowy Bytom
05.12.2018 09:49 PR.0003.103.2018 Interpelacja Nr PR.0003.103.2018 w sprawie zagosopdarowania skweru w rejonie ulic Różanej i Astrów w Rudzie Śląskiej