Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2018 16:45 PR.0007.212.2018 Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
06.12.2018 16:43 PR.0007.211.2018 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
06.12.2018 16:38 PR.0007.210.2018 Uchwała w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
06.12.2018 16:28 PR.0007.209.2018 Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2022
06.12.2018 16:26 PR.0007.208.2018 Uchwała w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2019, w tym kategorie dzieci
06.12.2018 16:24 PR.0007.207.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
06.12.2018 16:01 PR.0007.206.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
06.12.2018 15:59 PR.0007.205.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:57 PR.0007.204.2018 Uchwała w sprawie odwołania radnej Doroty Tobiszowskiej z funkcji Przewodniczącego KOmijsi Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:55 PR.0007.203.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:54 PR.0007.202.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:53 PR.0007.201.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:52 PR.0007.200.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:50 PR.0007.199.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:47 PR.0007.198.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:45 PR.0007.197.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:44 PR.0007.196.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:42 PR.0007.195.2018 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:41 PR.0007.194.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:37 PR.0007.193.2018 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:35 PR.0007.192.2018 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:32 PR.0007.191.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
06.12.2018 15:30 PR.0007.190.2018 Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska