Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2018 13:41 druk nr 241/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
14.12.2018 13:38 druk nr 240/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
14.12.2018 13:37 druk nr 239/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
13.12.2018 12:57 druk nr 238/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”
13.12.2018 12:56 druk nr 237/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Ruda Śląska powierzonego przez Miasto Ruda Śląska powierzonego przez Miasto Świętochłowice zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
13.12.2018 12:55 druk nr 236/18 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
13.12.2018 12:44 druk nr 235/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
13.12.2018 12:43 druk nr 234/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
13.12.2018 12:42 druk nr 233/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na prowadzenie terapii z zakresu fizykoterapii
13.12.2018 12:41 druk nr 232/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem gabinetu USG wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie chirurgii i medycyny sportowej
13.12.2018 12:40 druk nr 231/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
13.12.2018 12:38 druk nr 230/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność handlowo-usługową w zakresie usług piekarniczo-cukierniczych
13.12.2018 12:37 druk nr 229/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2017
13.12.2018 12:36 druk nr 228/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2017
13.12.2018 12:35 druk nr 227/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2017
13.12.2018 12:33 druk nr 226/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2017
13.12.2018 12:32 druk nr 225/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2017
13.12.2018 12:30 druk nr 224/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2017
13.12.2018 12:29 druk nr 223/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2017
13.12.2018 12:28 druk nr 222/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2017
13.12.2018 12:26 druk nr 221 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2017
13.12.2018 12:24 druk nr 220/18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017